Chào bạn đọc, chắc hẳn Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script đang là chủ đề được bạn quan tâm. Biết được vấn đề đó nên hôm nay chúng mình sẽ đưa đến các bạn bài viết Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script mong có thể giải quyết được vấn đề của bạn

Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script
▷ Toàn bộ playlist:

▷ File đi kèm video: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1pn4Lj36XtB6pTEKTuVWhQLvikrTYgVcI13x6JReYELo/copy

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: https://goo.gl/3z3U6E
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: https://goo.gl/E8HyuS
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”: https://goo.gl/XU1YMn
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”: https://goo.gl/jLz5vA
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”: https://goo.gl/LNDwTd
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”: https://goo.gl/emDi3K

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online
▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG


Xin chào gọi là đến với video này của học Excel Online Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tiếp theo của series Google, Street và đặt tên cho chị đó là sinh năm gọi nhìn thấy ở trên, Màn hình bây giờ thì chúng ta sẽ viết một cái hàm randbetween để chúng ta có thể tạo ra dữ liệu từ, 5 đến 10 chẳng hạn như thế này trong vòng 10 ô đầu tiên, Và chúng ta sẽ copy dữ liệu này và chúng ta sẽ dán dữ liệu này dưới dạng là value, Mấy giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái đoạn code này chúng ta sẽ thực hiện hay là học ở trong bài này đó chính là sử dụng, Cái câu điều kiện if, Để mà tạo ra giá trị bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái đơn giản là chúng ta sẽ bắt đầu bằng g R15, Có đoạn cốt mà như chúng ta đang nhìn thấy ở đây bạn lưu ý là đặt tên đúng người sinh năm ở đây và, Bây giờ thì chúng ta sẽ tham chiếu đến từng cái ở trong vùng A1 cho đến 30, Bằng cách này chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng For như sau và sẽ bằng một vài sẽ nhỏ hơn, Bằng 10 và sau mỗi vòng lặp thì chúng ta sẽ tăng lên 1 đơn vị, Ok, Trong cái bằng Phone này thì mục tiêu của chúng ta là, Chúng ta sẽ So sánh những các con số ở đây với con số 5 và nếu mà, Cái số nào mà lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ ghi ra ở trong phần Lager là lớn hơn 5, Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu lệnh If cú pháp là x mở ngoặc đơn ra vợ ở trong ngoặc đơn, Chúng ta sẽ cho điều kiện vào trong ngoặc đơn, Trong cái phần ít này, Mở cái phần đoạn cốt mà chúng ta sẽ xử lý hay thực hiện nó sẽ nằm ở giữa, Hai cái dấu ngoặc kép, Không phải một cái mà là ngọn Ở đây bây giờ thì ít, Chúng ta sẽ phải tham chiếu đến cái vùng từ 1 đến 50 nên chúng ta sẽ sửa, Code 6sht.me strange, Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng dâu là y, Bác Hồ là một bởi vì cột a, Lá cờ đầu tiên, Vậy Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải, Chấm getvalue, Mà nó kêu này nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ rap, Logo chấm lót, Là, Thu, Xong rồi cậu nghĩ ở đây + tiếp tất cả, Dạ, Có giá trị là, Hai chấm, Và chúng ta sẽ cho cái giá trị đó vậy, À mình sẽ ra một cái biến mới ở trong vòng For này trước đi đã, Và, Mai về lưu, Sẽ bằng cái loại sau này, Để mình có thể tham chiếu đến, Cây, Biển đó một cách dễ dàng, Ok, Copy cái phần này, Nhưng gọi nhìn thấy, Lazada, Sau đó là trong cái phòng ít này thì mình sẽ sử dụng may vary đâu, Có giá trị là, +, My value, Face, Giá trị, Bolero, Hơn 5, Cucre.vn kiểm tra lại, Công ty này, Oki không phải cái máy Vario, Ok Bây giờ chúng ta sẽ lưu kg615 này và bấm nút Play, Chúng ta sẽ kiểm tra log, Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ở đây Ô A2 có giá trị là 4, Gọi 5, Who Am 4 có giá trị là 2 nhỏ hơn 5, Đây là cái ví dụ minh họa cho các bạn về cách sử dụng, Câu lệnh If này một cách đơn giản, Là chỉ có một vé như thế này thôi mà bây giờ thì nếu, Các trường hợp còn lại chẳng hạn có nghĩa là, Các giá trị này nó không nhỏ nằm thì chúng ta sẽ thêm eo xoài đây, Và chúng ta lại mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn, Mở tất cả những, Trường hợp còn lại thì cố của chúng ta sẽ cho vào, Cái chỗ nào sau đây tao như vậy, Thì chúng ta sẽ launcher.org ra, Là, Ok chẳng hạn, Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu cơ bản cốt ở lại, Bà lại tiếp tục chạy, Ok khi mình chạy Xong rồi thì kiểm tra lại, Tiếp tục với cả cái logo của chúng ta, Sài Gòn có thể nhìn thấy nè, Mua một ở giá trị là 8 thế nào Ok này tất cả những giá trị nhỏ hơn 5 thì nó đều thông báo cho mình ta, Thì hi vọng là qua cái ví dụ này thì các bạn đã biết cách sử dụng cái hàm ít này thậm chí là mít, Hợp với cả cấu trúc for để chúng ta có thể tạo ra, Một cái công cụ để chúng ta có thể lập qua và đánh giá dữ liệu của chúng ta ở ngay trong Google sheet với cả Google, Cấu tạo là tùy theo dõi,

Mong qua bài viết Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình