Chủ đề Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script đang là chủ đề được rất nhiều bạn trẻ hay cả những người trung tuổi quan tâm. Hôm nay hãy cùng Nói về chủ đề này nhé

Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script
▷ Toàn bộ playlist:

▷ File đi kèm video: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1pn4Lj36XtB6pTEKTuVWhQLvikrTYgVcI13x6JReYELo/copy

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: https://goo.gl/3z3U6E
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: https://goo.gl/E8HyuS
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”: https://goo.gl/XU1YMn
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”: https://goo.gl/jLz5vA
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”: https://goo.gl/LNDwTd
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”: https://goo.gl/emDi3K

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online
▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG


Xin chào mừng bạn đã trở lại với video này của học X online vào hôm nay thì chúng ta sẽ học thật kỹ về getvalues, Set value, Ở những bạn đã học ở trong một trong những cái bài trước mình không nhớ rõ là bài nào nhưng mà các bạn đã học về Sẽ Về, Lá cây Philips rồi nhưng mà trong bài này chúng ta sẽ nói kỹ hơn về Peru và Chevrolet Cruze ở đây ví dụ như, Chúng ta sẽ làm việc với cả cái vùng dữ liệu khi bạn nhìn thấy ở đây là vùng của chúng ta, Có thể là một vùng chỉ có dữ liệu nằm hoàn toàn trong một cột hoặc là vùng dữ liệu có dữ liệu làm hoàn toàn, Trong một dòng và vùng dữ liệu gồm có nhiều dữ liệu nằm trong nhiều dòng ở nhiều cột ở trong, Làm gì thế này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái đoạn cốt ở trong tờ 218 vào, Chúng ta lại đi ở đâu đó chúng ta sẽ lấy mấy cái Active sheet mà chúng ta sẽ trở lại với cả đoạn gửi 210, Em ở đó, Bây giờ với cái em xin này của chúng ta chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm như thế nào anh sẽ biết rằng SH thôi cho nó nhắn, Bây giờ thì chúng ta sẽ đi Đọc cái dữ liệu trong vùng từ A1 cho đến 30 đi bây giờ thì chúng ta sẽ, Hàm data, A1, 10, Sẽ bằng SH chấm Garena cái này thì bạn đã biết rồi thì nên là mình sẽ làm tương đối nhanh thôi, Ở đây thì chúng ta sẽ, Cháu bảo là một 230, Và chúng ta sẽ cho vào đó là anh kết values, Như thế này, Đạo Tình, Mình sẽ ghi chú vào đây là dữ liệu, Trong một cột, Và tiếp tục là mình chọn Lấy một ví dụ là dữ liệu trong 1 hàng, Sau đó chúng ta sẽ viết lại như này là vào data, C1 tới, C1 S1 đi, C1 F1 sẽ bằng sh.com, Rồi chúng ta sẽ cho vào đây là C 12.5 F1, Và chúng ta tất nhiên là sẽ dùng gas, Values có chữ S cuối, Bà, Dữ liệu trong Minh gọi là trong ma trận đi, Và vì chỗ này là C4 cho tới E7, Data c4e 7, Thế bạn nghe nói trường Garena, C 4 h chấm, E7, Trộm két, Values, Gọi bây giờ thì chúng ta sẽ làm một loạt các bài lo g ở đây thì mình sẽ lắp nó, Một cái gì đó vô nghĩa thôi để mình có thể có một chỗ và bình cắm cái cắm cái đi vào cơ quan của mình vào cái đi Bắc, Hay là Karik boy của mình vào và mình sẽ lưu cái loạn cốt này lại, OK Xong lưu vào thì mình sẽ bấm vào đây bao giờ đây, Đóng cái thằng này lại thì bạn có thể nhìn thấy được ở đây là, Chúng ta sẽ có đầu tiên là 1 đến 10 đi thì giá trị của nó là như thế nào giá trị của nó chúng ta sẽ thử coi, Viết đoạn code này, Copy đoạn code này, Ok sau khi có quyết định của đói thì chúng ta sẽ, Và, Egreat A11, 30, Sẽ bằng, Đoạn code của chúng ta ở đây, Rồi, Tiếp theo, Là chúng ta sẽ copy cái loại Thứ hai là, Và DC 1 S1 bằng, Copy đoạn code thứ hai đấy, Ok, Copy đoạn code thứ 2, Bảng xếp hạng thứ 3 và Gray, C4 E7, Chúng ta sẽ copy đoạn code Cuối Cùng Ở đây không có pin được hết không, Mình Hi vọng là được copy này, Giá đây này ok, Sau đó thì mình sẽ bấm, Stop Ok Bây giờ thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta là chúng ta sẽ tạo một cái sim mới, Mở sĩ số 6 trận, Đổi lại thành xấu như này đi, Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ biết cốt Làm thế nào để chúng ta có thể có pi được, Những vùng dữ liệu, Từ, Sinh năm ngày sản xuất 6 thì như vậy nhưng mà thấy rằng là nếu mà chúng ta, Đọc dữ liệu ra thì chúng ta có những cách dữ liệu ở đây data a110 lc1f một data, 47 thì nó là, Thì nó là, Những cái kiểu dữ liệu từ là rồi mà bây giờ thì chúng ta đã viết sẵn ra những hiểu đời này đầy Làm thế nào để chúng ta, Ngược lại, Và cái chị Sáu ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên là chúng ta sẽ phải tham chiếu đến sheet số 6 là 3, Số 6 sẽ bằng AFC, Bài Niệm, Chúng ta sẽ cho vào đây là, Sinh 6, Ok sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là get rich, 6 chấm Garena, Và tất nhiên là chúng ta sẽ, Dùng là a 1 2 chấm 10, Chúng ta sẽ sét value mấy giờ thì chúng ta sẽ values có s nhé, Ok, Tất nhiên là cái dòng xe với lại chúng ta sẽ phải để ở dưới cái dòng, Ahri, A150, Ok chúng ta sẽ thử xem sao và các bạn lưu ý ở đây, Là chúng ta có hai cái ngoặc vuông ở ngoài hai cái góc vuông, Chứ không phải chỉ là một cái bạn Các bạn có thể viết theo cái cách như sau thì trong đó sẽ dễ nhìn hơn à, Cánh Quân thứ nhất để biểu thị Nó là một ly và cái nhạc vàng, Ở sau đó thì nó sẽ biểu thị, Là kéo dây này có nhiều cái phần tử như thế này, Ok sau đó là chúng ta sẽ thử Điền dữ liệu tiếp tục vào cái thứ sáu, Nhưng mà ở vùng khác, Vùng của chúng ta là C1 đến F1, C12 chấm F1, Chúng ta sẽ liên lạc DC một đến F1, Về đây, Rồi, Rồi cuối cùng, Là chúng ta sẽ điền ở ship 6 này, Vào vùng dữ liệu của chúng ta là C4 đến 27, Và cái đó đây mà chúng ta cần tiền, Harry, Oppo Neo 7, Chúng ta thử xem xem nào với cách này thì chúng ta có thể xác được dữ liệu của một vùng một ô tô khởi hành, Trực tiếp bảng dữ liệu mà chúng ta đã cốt ở trên, Trong Google assistant hay không, Nó sẽ bỏ Blackberry ở lại đi, Chúng ta sẽ bấm nút Play ở đây, Chúng ta sẽ phải, Ok, Lưu bấm lại lần nữa, Thì như các bạn đã thấy thì có ăn được thấy về cơ bản thì chúng ta, Không thể phân biệt được là cái vùng này, Và với các từ lúc này sẽ là mạnh nó theo dòng hay theo cột nhưng mà vì cái tham chiếu ở đây của chúng, Chúng ta đã chỉ ra điều đó rồi Thế nên là Google nó đã thông minh nó đã biết chúng ta là muốn đi, Dữ liệu vào thành một dòng hay là vào thành nhà thành một cột hoặc là một vùng dữ liệu thế giới, Phụ thuộc vào cái việc là chúng ta sẽ điều chỉnh cái fanpage ở phía trước như thế nào mà chúng ta có thể, Lực lượng cảnh sát values này tương ứng, Đó thì đó là cái cách mà chúng ta có thể em nói là, Điền dữ, Trực tiếp, Từ trong Google assistant, Vào trong một cái precious, Mà chúng ta không phải copy từ chỗ nọ sang chỗ kia bởi vì là, Trong thực tế có thể là sẽ có những cái trường hợp mà các bạn sẽ phải lấy dữ liệu từ một cái bên cung cấp, Và còn xử lý dữ liệu đó và sau khi xử lý dữ liệu xong thì các bạn mới ghi lại là buồn ngủ, Thế nên là đây là cái bài mà các bạn sẽ phải lưu ý để xem xem là chúng ta có thể tổ chức được dữ liệu như thế nào để, Sau khi đó chúng ta có thể điền vào cái, Sheet tương ứng của chúng ta cảm ơn các bạn đã theo dõi và Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau,

Thanks for Reading. Mong các bạn qua bài viết Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script Trên đây, các bạn sẽ có được những thông tin kiến thức về vấn đề Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script.