Việc bạn đặt mua hàng trên tiki thành công nhưng vì lý do nào đó mà bạn muốn hủy cũng là rất bình thường. Đó có thể là do bạn muốn đổi mua món đồ khác, địa chỉ đặt giao của bạn sai,… Hoặc đơn giản bạn chỉ muốn hủy và không muốn mua món […]

Continue Reading...