Hello các bạn, chủ đề Học Excel – Bài 6: Hàm if, and, or ứng dụng để xếp loại học sinh trong excel đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay hãy cùng Nói về chủ đề này nhé

Học excel, học hàm logic: hàm If, hàm or, hàm and và kết hợp các hàm với nhau để kiểm tra dữ liệu và hiển thị kết quả theo dữ liệu kiểm tra trong excel tin học văn phòng. Sử dụng các hàm logic để xếp loại học sinh trong excel theo nhiều điều kiện.
#tinhocvanphongtht
Facebook: https://www.facebook.com/kienthuctin
Nguyễn Thị Tiêp – https://www.youtube.com/c/tinhoctiep


Xin chào các bạn cho ngày này tôi sẽ hướng dẫn các bạn, Cách sử dụng một số hàm logic, Hai người ta gọi là, Làm lý luận, Cơ bản, Mà các bạn thường dùng, Trong đó có hàm and và ít, Ba hàm này dùng để kiểm tra điều kiện và trả về giá trị, Trong đó có em, Em vào là giá lấy đúng hoặc người sai và Mít, Kiểm tra điều kiện và trả về giá trị, Theo điều kiện, Ban đầu Đưa ra, Ứng dụng có sử dụng hàm, Em, Ví dụ, Hàm em trả về giá trị đúng khi, Tất cả các điều kiện, Của nó là đúng, Điểm toán với lại điểm, Văn bản Đề cương kiểm tra 2 điều kiện là điểm Toán điểm Văn, Có lớn hơn 8 hay không, Nếu cả hai điểm này đều lớn hơn 8 thì nó cho kết quả là gì đúng, Còn ngược lại một trong hai điểm này mà nhỏ hơn 8 thì nó sẽ cho kết quả là, Ứng dụng, Bác đầu hàng bao giờ cũng là số bằng kiểu, Các điểm Toán, Kiểm toán có lớn hơn 8, 72 điểm Văn, Có được tắm, Hai cái trường hợp này đều nhỏ hơn 8 Tính tất nhiên là nó cho giá trị gì tại được với ví dụ này, Nếu nói cho giá trị chung với trường hợp là cả hai cái thằng này đều lớn, Thì nó vẫn trả về giá trị là, Say, Giá trị nước ta, Vì toán này, Vẫn là gì nhỏ đặt trước khi thằng táo Mày lớn hơn 8, Thì nói cho giá trị, Đúng, Vậy hả men hai người ta hỏi trả về giá trị đúng, Tất cả các điều kiện của nó là gì là đúng Chỉ cần một thằng nó sai, Thì nó sẽ cho giá trị, Ngược lại với hàm em đó là do, Hàm or cho giá trị đúng, Chỉ cần một, Điều kiện, Trong đó là đúng, Nhưng chỉ cần một điều kiện đúng thôi, Giá trị đúng con Thăng, Thì phải tất cả các điều kiện đúng mới cho giá trị đúng hay là em nằm và, Đồng thời giá trị cùng đúng và chỉ cần một tháng, Đây là kiểu dữ liệu trở về người ta gọi là kiểu logic, Đúng đặc biệt size, Con cái hàm logic tiếp theo đó là học ít, Em ít này nó sẽ có, 3 đổi số trong hàm ý, Thứ nhất, Là gì, Điều kiện, Kiểm tra, Thứ Hai là nếu cái điều kiện này đúng thì nó sẽ trả về giá trị đúng còn ngược, Điều kiện để thay đổi trở về giá trị sai Ví dụ ở đây, Xếp loại, Theo điểm trung bình, Nếu điểm trung bình lớn hơn 8, Thì giỏi, Ngược lại nếu nó không lớn hơn 8, Thì là trung bình, Ví dụ, Nếu điểm trung bình, Mình lớn hơn 8, Lực lượng chính tả, Thi, Hiển thị trở về giá trị chứng hiển thị, Từ sỏi, Con lạy các điều kiện này điều kiện này, Điều kiện này nếu mà không lớn lên 8, Thì sẽ trả về kết quả là trung bình, 7,8 không lớn giá vậy nó sẽ lấy giá, Trung bình chính xác thì nó sẽ là, Giải, Chúng ta xếp loại, Cho nó làm một thằng nó copy ra mà lại, Chỉ rõ giá trị sỏi hoặc gửi, Trung bình rửa mặt hàng ngày cho, Gái xinh, Điểm trung bình lớn hơn 9 là 9,5 lớn hơn 8 đúng, Trở về giá trị, Đúng là giỏi, Nên nhớ là mít cấu trúc của nó, Có ba đối số điều kiện kiểm tra điều kiện này là hàm điều kiện nếu điều, Trả về giá trị đúng ngược lại, Trả về giá trị, Giải, Xếp loại theo điểm trung bình, Chỉ kiểm tra hai điều kiện thôi, Thì chúng ta lấy điểm trung bình, Lớn hơn, 8, Giỏi, Ngược lại, Nhạc trung bình, Bây giờ với cái xếp loại này không chỉ giỏi và trung bình nó còn, Vậy Hằng ít chúng ta có thể lồng nhau, Trả bài 2 giá trị, Giỏi trung bình thì chúng ta dùng một hạt mít, Trả về nhiều giá trị thì chúng ta kết hợp tác và Mít với nhau kết hợp như là, Kiểm tra điều kiện giỏi trước đúng không Nếu điểm trung bình, Hoặc bằng 8 thì trả về giá trị, Giá về dữ liệu hiển thị nơi là gì, Giỏi, Giỏi giỏi, Sang để giá trị khô thì chúng nó không liền trung bình luôn mà tại cái giá trị vô này chúng ta dùng một, Ít tiếp theo để kiểm tra của thằng Khá ít, Nếu điểm trung bình, Mình lớn hơn hoặc bằng cái thứ bảy đi thì làm sao, Kỳ, Sẽ hiển thị giá trị là khá, Giỏi khá, Trung bình, Yếu còn thằng Trung Bình yếu nữa thì hai giá trị thay thế kiểu khai giá trị mà chúng ta phải dùng, Mít nữa để kiểm tra giá trị của thằng trung bình, Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 đi, Kỳ, Dạo này xếp loại gì trung bình, Còn lại ngược lại, Người chết Mày yếu bao nhiêu hàm ít chúng ta đóng bấy nhiêu, 123, Lắp ghép được một thằng chúng ta copy những thằng còn lại, Nếu điểm trung bình lớn hơn 8, Nếu điểm trung bình lớn hơn gì 7, Nếu điểm trung bình lớn hơn 5 là trung bình, Cái thằng ít cuối cùng này, Nó là cái đồ đối số thứ ba rất là trả về giá trị của thằng dịch ít thứ hai thứ hai, Điều kiện của, Điểm khá giá trị đúng, Giá trị sa là một thảm và Mít khác, Thứ hai ngày nó lại là gì giá trị vô của thằng ý đầu tiên đó, Điều kiện, Đốm, Điều kiện đúng cho giá trị hỏi ngược lại, Các bạn phải nhớ, Máy cấu trúc tối thiểu của nó của hàm ít là kiểm tra điều kiện giá trị đúng giá trị sa, Và trong cái giá trị sai đấy là một hàm ít khách, Mì gõ còn các biểu hiện khác để kiếm, Kiểm tra, Là riêng hàm Em thẳng oa và Mít và Mít có thể là, Bây giờ tôi sẽ tiết học giữa học ít của em em gửi hàng to, Trong trường hợp, Xếp loại cho học sinh không dựa vào điểm trung bình, Mà dựa vào điểm của tất cả các môn ví dụ, Xếp loại giỏi Nếu không có môn nào, Dưới 6, Flash, Xếp loại giỏi không có môn nào dưới 6,5 thì chúng ta phải không có môn nào được tất cả, Các môn đều lớn hơn 6,5 tất cả các điều kiện phải lớn hơn 6,5 thì chúng ta phải sử dụng, Kết hợp với hàm If Hàm Yên là hàng điều kiện của hàm if, Làm em này để kiểm tra lại các môn này phải lớn hơn 6,5, Đang làm như thế nào, Bàn phím Nếu, Xếp loại giỏi thì điểm trung bình điểm trung bình đẹp, Lớn hơn, Hoặc bằng 8, Tại vì kết hợp các môn nữa thì chúng ta phải để trong hàm em điểm Trung, Bình lớn hơn hoặc bằng, Táo mà không có môn nào, Không có môn nào, Dưới 6,5 thì để kiểm tra điều kiện điểm trung bình tất cả các môn đều lớn hơn 6,5 thì chúng ta phải để trong, Điều kiện để trong 5S, Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8, Phẩy thằng này, Lớn hơn 6 Nếu yêu cầu là 6 còn lớn hơn 6,5 thì chúng ta sẽ là 6,5, Thằng này, Thứ sáu, Đang làm, Cách làm được, Xong điều kiện của bếp, Điều kiện của hàm này, Để kết hợp các điều kiện với nhau thì chúng ta dùng hàm e, Các điều kiện này đều đúng, Đều phải đúng trong điều kiện này đúng, Điểm trung bình lớn hơn, Giá và chỉ cần một môn, Lớn hơn 6 thì chúng ta dùng ngắm em nữa mà được làm chưa, Thỏa mãn điều kiện này thì xếp loại, Nói, Xong cái thằng giỏi đấy là khá ý, Xếp loại khá với điều kiện là điểm trung bình lớn hơn, 7, Và không có môn nào dưới 5 tất cả đều đều, Điểm trung bình tất cả, Đều phải đúng Chúng ta dùng hàm em, Phần 2 lớn hơn, Phim sex Việt Trung bình trước, Nhạc trung bình, Lớn hơn 7 lớn hơn hoặc bằng 7, Vậy, Nhớ lắm, Năm, Sao để copy, Cây công thức, Gọi sướng và ra sửa, Số Đà Lạt, Đóng ngoặc xong điều kiện và thằng Khá thỏa mãn điều kiện này, Reset lại, Khác, Tương tự, Các bạn làm tương tự, Đối với thằng trung bình, Xếp loại trung bình với điều kiện mà, Điểm trung bình lớn hơn 5, Và chỉ cần một môn, Lớn hơn 3, Chỉ cần 1 môn lớn hơn 3 thì sẽ là tiếp điểm trung bình thế thì chỉ cần một mô, Lớn hơn 3, Đã dùng to, Điểm trung bình phải lớn hơn 5, Và chỉ cần một môn này lớn ba chúng ta chọn, Sex, Quay số phận, Thì sẽ là, Xem là trung bình, Còn lại, Xem hài, Hiếu, Xét xử phạt quá Báo Hiếu, Ok, Giỏi vì tất cả các môn của nó đều lớn hơn, 6 cho thằng này là 5, Thì nó xếp lại trung bình vì sao nó lại xem trong bảng tổng xếp loại khá tại vì, Ăn khá là yêu cầu tất cả các môn phải lớn hơn thì lớn hơn nặng, Có một môn là Trung bình thì cũng không được, Không được khá một người ngồi dưới 50 được cá mà phải xếp loại trung bình rồi không sửa lại thành gì, Thứ sáu, Ok Google thằng còn lại, Nhạc cái trường hợp này bạn kết hợp hàm Ít mới làm em thì chúng ta làm cho người ấy chứ, Còn rất lâu nữa mới được sử dụng ta không phải, Tích Chọn nhiều lần, Các môn này thì chúng ta sử dụng hàm If kết hợp với em thì cũng, Ra được gì, Không có môn nào dưới 6,5 không có môn nào dưới 6 và điểm trung bình lớn 8 thì xuất hiện, Thay vì cái trường hợp này, Thì tôi sử dụng một hàm, Min Hàm Nghi điểm nhỏ nhất, Của thằng này phải lớn hơn gì, 6 có thì nó sẽ giảm cái trường học, Ướt xr đi, Điểm trung bình, Lớn hơn, Mặt bằng 8, Không có môn nào, Dưới điểm, Bình lớn hơn hoặc bằng 8 và không có môn nào dưới 6 tức là, Điểm nhỏ nhất của nó phải lớn hơn 6 Vậy lấy giá trị nhỏ nhất là mi, Phải, Dương Mịch, Lớn hơn bằng 6 xong điều kiện, Nó sẽ không phải, Kích thích nhiều lần và điểm Toán lớn hơn 6 điểm đến phòng 56, Gái thỏa mãn điều kiện này, Các trường hợp còn lại như quả khá, Là Của Chúng Mình, Các bạn làm tương tự, Tôi kiểm tra một thằng loại thôi, Bạn nào kết hợp nào, Theo hai cách, Tiết học để dám, Nhiều lần điểm Toán điểm lý điểm hóa lớn hơn giống như thế này, Mưa Rừng, Thì chúng ta kết hợp phẩm ít hàm Em và Min giống như thế nào, Câu lệnh nó sẽ đỡ dài dòng hơn là sự kết hợp giữa, If hàm em, Không Và Mít hành, Xếp hình men bà hạnh mini, Kết hợp 3 hàm với nhau sử dụng hàm để làm bài tập 4, Là điền phụ cấp theo, Chức vụ, Nếu là giám đốc thì là được 300 phó giám đốc hai chạm một số hai, Nhiệm vụ cấp cao chức vụ, Kiếm Liễu, Chức vụ tổ chức vụ m = 8 góc, Giám đốc, Phim cấp, Sẽ được, 300.000, Z300 cho nhanh if, Nếu chức vụ mà bằng phó giám đốc, Giám đốc phụ cấp sẽ là 200, Nếu chức vụ, Chúc ngủ mơ bằng trưởng phòng nhưng cũng cấp là 100, Nếu chức vụ là nhân viên nhưng có ngày công lớn hơn 25 ngày, Vừa là nhân viên vừa phải có ngày 25 ngày 2 điều kiện đồng thời xảy ra của chúng ta để xem nào, Điều kiện của hàm ý trong ra để trong nhà me chức vụ bằng nhân viên, Phẩy và ngày công, Nửa nanh nhau, Phim 50.000, Các trường hợp khác không được cấp, Bao nhiêu hạt mít thì chúng ta đóng bấy nhiêu cái Ngọc, Xem tử vi nhân viên ngày công 24, Ok, Vậy là chúng ta, Sử dụng hàm If kết hợp hàm ít để điền cấp, Lương của câu 4, Cột tiền lương được tính theo công thức Lương Khánh sẽ bằng, Ngày sau mấy ngày công nhưng nếu ngày thì mỗi ngày xưa được tính như, Ngày con nước lên vào ngày thì mỗi ngày xưa được tính cho ví dụ, Ngày dư dư nhân đôi sẽ thành 27 ngày, Ngày dương là tình đôi thì tính như thế nào nếu ngày công, Nếu ngày cung lớn hơn 25 ngày, Làm sao thì tiền lương sẽ, 25 ngày ví dụ 26 ngày, Đầu nhân với, Lương ngày cộng với số ngày dư nhân đôi nhân, 25 ngày đầu nhân với Lương ngày, Ứng dụng là 25 ngày đầu 200 ngày đầu sau với, Lương ngày, Này đây, Cộng với số ngày Dư Ngân, Tôi nhân với Dương ngày, 6 – 25 x 2 sao với Lương ngày, Ngày công, Điên, Nhân 2, Vàng – ngày công, Sao lấy ngày công – 25 ngày đầu tiên ra số ngày dư thì Ngân, Bà nhân với tỷ, Lương ngày, Đúng không, 25 ngày đầu tiên nhân với Lương ngày cộng với số ngày dư, Ngày dương nhân 2, Sao mới thì lương ngày sử dụng này dư của tôi ngày công của tôi là 26 ngày – 25, Đầu tiên là được một ngày một ngày nhân đôi được hai ngày, Đây là số tiền lương của những người lớn hơn 25 mạch, Những người mà nhỏ hơn 25 ngày thì đúng bằng gì lương ngày, Đồng bằng lương gạch, Lương ngày, Sao gửi, Ngày công, Enter, Là hai từ, Bài của bạn là lương ngày thì chúng ta tính lương ngày lễ, 100 nghìn một ngày 24 ngày, Amoni một ngày 24 ngày được 24, Gõ số đại diện thôi Đúng ra là 100.000 các bạn nó đầy đủ, Copy công thức trong công thức, Nó kiểm tra thêm, Thế là tính, Ốp lưng ngày 14 nên kết hợp với nhau, Khách hàng có thể kết phải dẫn nhau, Xin chào tập 367 trong bài tiếp theo,

Chủ đề Học Excel – Bài 6: Hàm if, and, or ứng dụng để xếp loại học sinh trong excel đã được làm rõ qua video trên, mong các bạn sẽ tìm được lựa chọn ưng ý nhất