Học Excel Cơ Bản | 93 Hướng dẫn lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Học Excel Cơ Bản | 93 Hướng dẫn lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo
▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: http://bit.ly/hoc_Excel
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: http://bit.ly/hoc_VBA

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
Lấy dữ liệu từ nhiều bảng nhanh chóng bằng hàm Indirect hoặc kết hợp sử dụng hàm choose và các hàm tìm kiếm.

Khám phá thêm thật nhiều kiến thức với Học Excel Online:
🔑 Học Excel, Có Việc Ngay: http://bit.ly/heoEDM01a
🔑 Lập trình VBA nâng cao khả năng Excel: http://bit.ly/heoEDM02a
🔑 Trở thành siêu nhân báo cáo và biểu đồ: http://bit.ly/heoEDM05a
🔑 Excel từ đơn giản đến chuyên gia: http://bit.ly/heoEDM06a
🔑 Hãy để Excel 2010 giúp bạn: http://bit.ly/heoEDM07a

▷ Video được cung cấp bởi http://www.hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG

Download file trong video: http://bit.ly/dtnEX93


Xin chào bạn chồng vì điều này để chúng ta sẽ nói về cách chúng ta có thể, Dựa vào bảng tính, Của bà Ngân hàng hoặc là nhiều hơn ba ngân hàng để chúng ta có thể lấy được những số liệu từ, Những cái ngân hàng đỏ về một cái bảng tính cụ thể của chúng ta, Ví dụ trong trường hợp này là cái bảng tính đầu tiên có thể đó làm cái báo cáo doanh thu khách hàng hoặc là có, Nó làm thì báo cáo khác của các bạn, Thì tùy vào nhu cầu của các bạn Các bạn có thể áp dụng, Cách làm đầy dung khi chúng ta có thể chọn ngân hàng, Ở trong cái chỗ nào Lisa, Thiết kế doanh thu, Và khách hàng của ngân hàng tương ứng, Sẽ được rút ra từ một trong những cái bảng tính ở phía dưới này, Và đây là cái Cách thứ hai để chúng ta làm điều đó, Ở trong cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn cách, Hai cách cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng hàm index, Để làm điều đó, Với cách sử dụng hàm index, Thì sẽ ngắn gọn hơn và một cách nữa là chúng ta sẽ kết hợp một số hàm trong excel để làm được điều đó, Cách này thì nếu các bạn có ít cái bảo Tĩnh với ngân hàng thôi thì bạn có thể áp dụng được, Còn nếu có bạn có nhiều hơn thì bạn sẽ dùng cách integrate là cách ngắn gọn, Bây giờ chúng ta sẽ đi, Xóa, Các công thức đi và chúng ta sẽ cùng làm với nhau từ đây, Vẫn có thể quan sát thấy là, 3 cái bảng tính về ngân hàng này, Thì cái ô về tổ, Doanh thu và khách hàng, Nó đều ở một vị trí cố, Có nghĩa là ở OB 16 và OC 16, Tương tự đối với ngân hàng thứ hai cũng vậy và ngân hàng thứ ba cũng vậy, Và khi các bạn có cái sự thống nhất này ở trong các bảng tính, Thì bạn có thể dễ dàng, Làm làm cái báo cáo, Mà chúng ta có thể chọn được các ngân hàng dưới đây, Và, Bạn có thể nhìn thấy ở đây là mình đã có một danh sách các ngân hàng, Bà bên cạnh mỗi ngân hàng thì đều có một cái số thứ tự của ngân hàng đó Intex, Ngân hàng thứ nhất sẽ tự, Đường với cả Iraq thứ nhất, Ngân hàng thứ hai tương đương với Next thứ hai và ngân hàng thứ ba tương đương với Next thứ ba bây giờ, Chúng ta sẽ, Ở đây thì các bạn sử dụng giấy tờ vay tiền thôi chúng ta sẽ bấm chọn vào 10 Sau đó chúng ta sẽ chọn và, Data, Chọn vào, Cái thẻ, Hay là cái nút là data validation y&k, Sẽ chọn là, Read, Ở chỗ này và phần show chúng ta sẽ chọn đơn giản là từ J2 cho đến j4 mà thôi, Ok, Vậy là chúng ta đã chuẩn bị được một cái danh sách các ngân hàng ở đây và bây giờ Làm thế nào để chúng ta được lấy được cây xanh, Này thì Cách thứ nhất, Là cách sử dụng hàm indirect, Đầu tiên thì đẩy dễ viết hàm indirect, Thì chúng ta muốn lấy đủ, Cái doanh thu và khách hàng của, Thẻ ngân hàng thứ nhất thì chúng ta phải làm cho Bằng, Sau đó chúng ta sẽ đi đến ngân hàng thứ nhất này và chúng ta sẽ bấm vào OB 16, Đó là điều dĩ nhiên và bình thường chúng ta sẽ làm như vậy, Bà để áp dụng với hàm indirect, Thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta vẫn giữ nguyên những cái thành phần ở trong này, Mình nghĩ là mình sẽ biết cái công thức này to ra cho các bạn dễ nhìn, Và ở phía dưới này ở phía bên, Chúng ta sẽ biết cái công thức này to ra, Chút, Chữ to như thế nào, Ok, Mình sẽ copy Công thức này qua thẻ vô đó, Để các bạn có thể nhìn thấy dễ hơn, Oke, Thì mình sẽ sửa lại Công Thức này Bạn đã nhìn thấy ở đó, Là, Chúng ta có, Là cái dấu tích nè ngân hàng 1 này là tên của cái bảng tính này, Sau đó là cái dấu tích chấm than của cái là b16, Vậy Bây giờ thì chúng ta sẽ để, Con trỏ chuột ra ngay phía sau dấu bằng, Chúng ta sẽ đánh vào Hàm Lại indirect, Như thế này, Và chúng ta sẽ mở ngoặc ra, Rồi sau đó, Chúng ta sẽ, Đóng ngoặc, Tao nhắc lại như thế, Và bởi vì cái hàm interact này nó chấp nhận một cái, Tham số, Ở dạng chuỗi, Vậy nên là chúng ta phải cho vào đây một chuỗi thì một chuỗi thì sẽ được ngăn cách Bởi cái dấu, Nhảy kép như thế này bạn sẽ nhảy kế vào đó, Và hiện giờ thì chưa có điều gì xảy ra cả, Bây giờ thì các bạn muốn thay thế cái tên của Ngân hàng 1 năm, =, Cái nội dung của cái ob10 này, Thì chúng ta sẽ, Xóa cải, Chỗ ngân hàng 12 đi và các bạn nhớ lưu ý là, Chúng ta, Có một dấu tích nhỏ ở đây, Và một dấu tích nhỏ ở đây, Và chúng ta phải, Có hai cái, Dấu tích lớn như thế nào, Để chúng ta có thể nối, Uber 10 vào một cách bình thường như thế, Bấm enter, Và như vậy, Thì các bạn nhìn thấy đó chính là cái hàm indirect của chúng ta, Điều mà bạn không theo kịp, Thì mình sẽ lại vía cái hàng này, To ra đây cho các bạn thì bạn có thể nhìn thấy được cái hàm indirect, Thì chúng ta sẽ, Viết như thế nào, Thì đây chính là cái cú pháp của cái hàm indirect đó, Thì mình sẽ, Tô màu cho các bạn thì gọi nhìn thấy rõ hơn, Chúng ta sẽ biết cách cách ra như thế nào, Kích hoạt sẽ phân biệt được là đâu là cái dấu tích, Và đâu là cái, Dấu nháy kép của chúng, Mặc cái của chúng ta, Vạn lý là, Ngoặc kép, Sau đó là đến cái dấu tích này, Thì xong rồi sau đó, Là chúng ta sẽ có, Các thành phần còn lại của công thức, Như thế này, Bà với công thức interest này, Thì chúng ta sẽ lấy, Các cái doanh thu và khách hàng của từng ngân hàng này, Rất là nhanh chóng và đơn giản, Bây giờ chúng ta, Sẽ đi copy Công thức này, Để chúng ta dán vào cái ô chúng ta cần, Để chữa, Chính là Oshima, Mở Messenger, Bây giờ thì, Bạn đang có là, Chúng ta dựa vào 10 này, Vào ô mà chúng ta sẽ lấy lại là OB 16, Và kiểu khách hàng là oxy 767 Lê là mình sẽ tiếp, Là copy công thức, Sau đó dán vào khách hàng, Cần chuẩn bị như thế, Và truy, Cái b16, Thành c16 là chúng ta cũng sẽ lấy được cái số lượng khách hàng của ngân hàng thứ nhất là 2 nghìn, 656 khách hàng, Bây giờ chúng ta có thể thử với ngân hàng thứ hai, Rồi ngân hàng thứ ba, Thịt, Cái số này nó tự ghi, Nếu được, Nó rất tiện cho báo cáo của bạn, Thì đó là cái cách, Bạn sẽ sử dụng hàm indirect như thế này, Và như lúc đầu mình đã nói là, Tại sao chúng ta lại có cái code Index ở đây và kỹ thuật Index này, Thì lạc Facebook đích là chúng ta sẽ sử dụng hàm choose, Có nghĩa là cái cú pháp của hàm Chu như thế này, Web của phạm trù thì qua sẽ có làm cho, Mở ngoặc ra một trái, Number Viết số thứ tự của các hình sự lựa chọn của bạn, Ví dụ ở đây chúng ta để số 1 là số thứ tự, Và các giá trị sẽ được chọn ở phía sau, Ví dụ về giá trị đầu tiên là ngân hàng thứ nhất, Giá trị thứ hai là ngân hàng thứ hai, Cái giá trị thứ ba là ngân hàng thứ ba đóng lại, Thịt, Bởi vì cái Index cái số thứ tự ở đây là 1 thì đây là chúng ta sẽ lấy lại kết quả là J2 mà, 2 có nghĩa là ngân hàng gì, Tiếp theo số 2, Sẽ là ngân hàng thứ hai, Số 3, Sẽ là ngân hàng thứ ba, Vậy dựa vào cách sử dụng hàm choose, Thì chúng ta sẽ làm thế nào chúng ta có thể tra cứu được, Cái Index của từng ngân hàng dựa trên tên của ngân hàng đó, Ở trong trường hợp, Chúng ta sẽ làm như sau để mà tránh được Index này chúng ta lại có, Đây là, Cách sử dụng hàm choose, Cách tra cứu, Cách tra cứu, Thì mình sẽ viết ra đây, Thì với cách tra cứu này thì chúng ta sẽ làm như sau, Chúng ta có thể tra cứu dựa vào, Hàm hlookup chẳng hạn bởi vì đây là cái sự tra cứu chính xác nên chúng ta, Sư phạm lỗi, Giá trị chúng ta cần trả cứu là ngân hàng thứ nhất sau đó chúng ta chắc cứu cái giá trị này ở đâu ở, Cái vùng nào, Thì chúng ta phải quét cái vùng từ J2 cho đến j4 như thế, Và cứ vùng kết quả tương ứng, Theo cửa hàng này mà chúng ta muốn lấy, Là cái vòng, Từ K2 cho đến k4000, Thì như vậy chúng, Tra cứu được ngân hàng 1 là tương ứng với số 1, Và điều này chúng ta thử Ngân hàng 2 cũng sẽ tương ứng với số 2, Thì đó là cách thức, Chúng ta sử dụng được là hàm lúc hợp, Còn cái Cách thứ hai là chúng ta sẽ đi, Sử dụng cái hàm gọi là, Vì locus là cái hàm cực kỳ quen thuộc với chúng ta, Ví dụ đọc như thế nào, Chúng ta sẽ tra cứu ngân hàng thứ hai, Tương ứng với, Nhà cái, Danh sách, Cái số nào ở trong khoảng này thì chúng ta phải chọn từ 22 đến K4, Cột số 2, Chỗ này chúng ta, Sử dụng Exciter, Ford, Và đóng lại, Đọc sẽ được cái kết quả tương tự với hàm Vlookup này, Và để ôn lại một chút nữa thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái hàm gọi là Index và match, Index, Mở giá chúng ta muốn lấy lại giá trị, Inax nên tất nhiên là phải chọn cái cột EXO, Sau đó dấu phẩy một cái, Chúng ta sẽ sử dụng hàm, Để tìm kiếm cái ngân hàng thứ hai này, Ở trong cái cụ già, Và đây là một ký sự tìm kiếm chính xác thì nên chúng ta sẽ chọn số 0 ở đâu, Đóng ngoặc lại hai lần, Angela, Chúng ta sẽ, Đây là cái cách mà chúng ta kết hợp Index và match, Được điều đó, Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi kết, Hai cái thằng này với nhau, Để có thể lấy ra được doanh thu và khách hàng nhưng, Và chúng ta sẽ biết là ông này là juice, Chúng ta sẽ sử dụng hàm vào lúc thấp thử xem sao, Luật thật như thế này mở ngoặc giá trị mà cần tìm kiếm là ngân hàng số 2, Cái vùng cần tìm kiếm, Là cái vùng, J2 đến j4, Thế vùng trả lại kết quả, Là vùng, Từ cả hai cho đến Cám, K2 cho đến K4, Đóng băng lại một cái, Sau đó chúng ta bấm dấu phẩy, Và sau đây là cách lựa chọn của chúng ta thì chúng ta lại đi từ ngân hàng này, Chọn cái ô, B16 ở đó, Và cái cách này thì nếu có, Có ít cái bằng tình ít ngân hàng thôi, Thì không làm sao cả Nhưng mà nếu mà các bạn có nhiều ngân hàng nhiều bạn, Thì chúng ta phải chọn cách inject này là tốt nhất, Và tương tự như vậy với khách hàng thì chúng ta sẽ lại copy Công thức này, Dán vào cái ô khách hàng, Và sau đó chúng ta sẽ chuyển b16 thành, C16 như thế nào, Phải như vậy thì chúng ta có thể kiểm tra chéo lại cách sử dụng Index và cách sử dụng hàm Choose kết hợp với, Một số hàm tìm kiếm như thế này, Kết quả giống nhau hơn bắt đầu từ ngân hàng thứ nhất, Chúng ta bấm ngân hàng thứ nhất như thế nào, Ok Kết quả giống nhau ngân hàng thứ hai, Kết quả cũng giống nhau là, Vào ngân hàng thứ ba, Kết quả cũng giống nhau luôn, Như vậy thì hi vọng là qua bài học này thì bạn có thể, Sử dụng các công thức này sử dụng cách làm này cho Báo cáo doanh thu và khách hàng tiếp theo của các bạn, Bạn có thể download file Excel này ở trong phần miêu tả ở phía dưới video, Xin cảm ơn các bạn và Xin hẹn gặp lại ở video lần sau,

Mong qua bài viết Học Excel Cơ Bản | 93 Hướng dẫn lấy dữ liệu từ nhiều bảng làm báo cáo. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình