Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 48 hàm Vlookup Hlookup Left Right IF Sumifs Date đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng gồm:
1. Hàm Vlookup và Hlookup
2. Hàm điều kiện IF
3. Hàm SumIFs
4. Hàm Left
5. Hàm Right
6. Hàm Date
7. Format Cell
8. Kết hợp các hàm trên
9. Hàm Vlookup trong Excel
10. Hàm Vlookup nâng cao
11. Hàm Vlookup và Hlookup
12. Hàm Vlookup kết hợp hàm IF
13. Hàm Vlookup từ cơ bản đến nâng cao
14. Hàm IF trong Excel
15. Hàm IF kết hợp Vlookup
16. Hàm IF và hàm Vlookup trong Excel
17. Hàm Left và Right trong Excel

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexce #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài số 48 bảng chi tiết nhập xuất ở đây mình có bạn chi tiết nhập xuất như sau đây có loại hợp đồng, Ngày mã tên loại số lượng đơn giá và thành tiền, Gửi link cho các bạn, Hai chữ cuối th thì là thượng hạng này là đặc biệt thế B là trung bình, Tưởng là đơn giá của trà và cà phê, Ở đây là cái bảng thống kê để mình, Năm của mình là, Câu số 1 dựa vào ký tự đầu của cột mã để điền vào cột bên theo quy định, Galaxy coffee, Quặng vàng, Nếu như mà lag, Của cây Mã đây, Cảnh 1, Mặt bằng điện, Vậy bạn sẽ làm gì, Không thì sẽ trả lời copy Ở đây chỉ có hai loại thôi, Làm luôn, Là coffee, Taxi ở đây là hai chị em, Các bạn tiếp tục, Câu thứ hai dựa vào bảng phụ và 2 ký tự cuối của cột mã để điền vào cột loại, Ngày 2 ký tự cuối của mã để thành một loại TB là trung bình TH là thượng hạng, Đầu tiên các bạn phải tách được hai ký tự cuối của mã này thì bạn có thể dùng hàm Right, Sau đó thì bạn, Phạm Thúy Nga, Cái mã, Hài kịch cuối nó lại bố trí theo hàng ngang ở đây, Nên không dùng Vlookup được, Bạn làm như sau nhé, Loại gạch bằng h World Cup, Thành Phần đầu tiên là giá trị giò bạn phải lấy 2 ký tự cuối của mã này, Bạn Dung Hà, Đây là kích động mạnh phẩy 2 ký tự, Thành phần thứ hai là bạn với chị giò, Rắn màu đen ở đây, Các bạn F4 thì cố định, Thứ hai lại cấy hàng trả về, Cà phê thì Minh phải trả về cái thằng thứ hai tính từ cái, Hàng đầu tiên ở đây, 12 phẩy, Tìm chính xác thì là không hoặc không, Ok, Xem tivi là trung bình, Chụp ảnh TH là thượng hạn bb là đặc biệt đây, Câu số 3 tính cột đơn giá dựa theo bảng đơn giá xuất hàng biết rằng đơn giá nhập thấp hơn đơn giá, 15%, Thế bạn Thúy thì bạn phụ để mình có đơn giá này đến giờ xuất hành, Các loại hợp đồng chỉ đây là ít nhà xuất bản n đăng nhập, Có cần phải dùng một bếp ăn ít kiểm tra theo loại hợp đồng đó là xuất nhập, Nếu mà có thể, Lấy cái bảng Đơn giá này có nhập, Thế bạn có bạn cũng lấy của bạn nhưng giá này nhưng các bạn phải giảm đi, Đây là bao nhiêu 15% thấp hơn 15% thì nó sẽ còn là 85 phần, Trực tiếp Miền Bắc nhanh nhất đầu tiên có mạng, Mình phải lấy được đơn giá xuất đã, Các bạn sẽ làm gì, Đầu tiên các bạn là kiểm tra nhé, Kiểm tra xem nó là xuất hành nhập nhé, Bằng ý mà, Nếu như mà bạn này, Mặt bằng, X, Phim Thái Lan xuất nhất, Thế là 100% mình ví dụ là 100%, Còn nếu mà không phải lấy có 8 5% không, Nóng mọc lại, Đây là một cái là 100%, Tích và 7% ở đây, Kiểm tra nó là thức đăng nhập được cái thứ hai mình phải lấy được cái đơn giá xuất hàng ở đây, Xưởng sản xuất hàng thì lạnh, Huế nhé, Dùng hạt lúc cất rồi, Để các bạn biết được là th hay là, Coffee, Giang có bạn có thể làm với nước ấm được, Bạn có thể Vlookup là theo cái mặt hàng đi và coffee, Những cái câu trả về thì lại các bạn đã phân biệt nth TV, Mẹ có các cụ trẻ khác nha, Ở đây ví dụ mình làm Vlookup nhé, Ở đây làm Vlookup, Tình dục con gái đơn giản là, Tuấn Hà, Vàng W, Đầu tiên là giá trị giờ là tia Coffee ở đây phẩy, Các bạn Bôi đen các bạn ở đây, Bạn có thể Bôi đen tất đây được vào các bạn game hai cái này được, Nghe kể, Hàng ngày, Cố lên cố định phải, Tình hình thứ ba, Là cái cột trả về, Có trả về thì nướng như là th thì cô trả về thứ hai, BB dịch vụ trả về là thứ Ba và TB cuộc trả lời thứ tư, Các bạn sẽ kiểm tra là nếu gì, Lấy phải hai thứ tự ở đây phẩy 2 ký tự, Mặt bằng điện, PH, Thì bạn sẽ trả về là của thứ hai, Vậy ít, Nếu như mà Right, Của mã hàng ở đây phần 2, Mặt bằng Việt, Màu vàng BB, BB, Câu trả lời sẽ là của thứ ba, Con không phải thdb thì Trung Bình Tp thì có trả về là có thứ tư, Động vật, Để gọi trong tháng ít gặp nhau đây phẩy, Tìm chính xác là không, Hoạt động lại, Ok có bạn lấy sữa ra mà, Đây là 20 nghìn đấy ví dụ như bạn kiểm tra nhé, Mà lại trung bình đề thì đúng là 20.000, Coffee Thượng hạt thì là 100 2000 đến copy thượng hạng 520 nghìn, Lt đặc biệt, 60000₫, Đặc biệt là 60000 ngày Ok mình lúc đấy mình nhận được hai hàng, Thứ nhất tính tổng thành tiền, Chỉ cần lấy cái đơn giản đây, Nhận lệnh Vlookup ở đây, Nếu hàng nhập viện thì là 8 5% xuất thì là 100%, Ok, Các bạn, Làm ơn nha, Đơn giá đấy có lợi hơn bằng việc, Xn, Nếu như mà bạn này, Bằng x, Thịt vậy 100%, Còn nếu mà NC thì là 8 5%, Hạt nhân, Nhân với cả về các loại tính đơn giá nhân với cả, Vlookup, Nâng cấp là gì, Đây có bạn Thiết kiểm tra này, Đây là giá trị giờ có bạn lấy tên mặt hàng này phải, Thành phần thứ hai là bản vẽ chỉ giờ có mặt Bôi đen ở đây có 54 để cố định, Thành phần thứ ba còn ít nếu như mà, Right, Của, Model, 72, Nhạc vàng Việt, Th về cốc cà phê của thứ hai, Vậy, Những màn live, Của cái vẫn mãi đây, Đi thì là gì, Có nên là của C3 không thích điều gì Bạn gõ luôn trên 3, Vậy ai, Mặt bàn ghế, Câu trả lời của thứ ba, Cuối cùng nếu như mà không phải, Th nhưng không phải DB thì của trẻ là của thứ tư, Giọng Hát Việt, Tại sao mà biết nữa, Thành phần cuối cùng của hàm Vlookup ở đây là, Không làm tìm chính xác nó ngược lại, Bạn này là 20.000, Ok, Câu hỏi cho các bạn nhé, Ngoài cách dùng hàm ý, Để xác định cột Trở Về, Bạn có thể dùng hàm gì để xác định được cục trả về, Mình gợi ý cho bạn các bạn dùng handmade ở đây mình đã có cái loại rồi đây trung bình thường là một con lợn éc, Sao vậy cái, Ở đây để các bạn biết được là cuộc trả về là có bao nhiêu các bạn comment bên dưới xem là các bạn dùng, Nét như thế nào thay cho cái hành lý ở đây nhé, Câu thơ 4 tính cột thành tiền theo yêu cầu sau thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá, Và giảm 5% cho các hóa đơn xuất ngày 15 tháng 10 năm 98 Nếu bạn chú ý nhé Đây cái này, Các bạn có thể định dạng về cái ngày tháng nhé, Cho nó dễ nhìn, Các bạn sẽ chọn là, Cát Tường Linh, Ở đây mình chọn bếp trước, Theo đúng, Đội tuyển Việt Nam này, Ok, Máy tính tiền Vạn Cân bằng này, Số lượng ở đây này, Nhân với đơn giá hạt nhân với kết hợp ít nữa, Em có bạn kiểm tra xem cái hóa đơn xuất có phải vào ngày 10, 15, Tháng 10 năm 98 hay không ít nếu như mà cái, Ngày xuất ở đây và bạn đến, 15 tháng 10 năm 98, Biết được thân yêu, Em đã yêu thì làm, 1998, Văn thì là bao nhiêu 15 tháng 10 mà làm 10 ngày 15, Như thế này thì bạn sẽ lấy là 9 5%, Mình giảm 5% mà còn không thì mình vẫn là lấy 100%, Đóng mọc lại, Ok, Ví dụ như bạn này, Hoạt hình sẽ được Giảm đi 15% Giảm 5% đây, Định dạng cột đơn giá và thành tiền theo dạng currency, Có dấu phân cách hàng ngàn và không có số lẻ, Có đơn vị là D là đồng lại ví dụ đây là 10000₫ nếu bạn làm như sau, Poodle cái cột đơn giá và thành tiền, Nhảy chân phải format, Các bạn vào các tầng, Bạn Năm xuống dưới nha bạn sẽ thấy lại, Lấy ví dụ ở đây, Tích vào đây đi nếu bạn nào mà không có đấy bạn có thể sửa luôn ở đây cho mình là đầu rồi đấy, Ok, Nếu bạn không tìm được ở đây thì bạn gõ giống như thế này nha Gọi cho thấy được, English, Lấy đơn vị là nhàn và có cuối cùng là chữ d, Ok con thứ sáu, Thống kê tổng thống tiền của trà Kết xuất và Copy xuất, Chào tiếng Nhật và Coffee sinh nhật đây chính là cái bảng này, Bạn Thúy Nga để làm với thống kê Này bạn thấy ở đây có 2 điều kiện, Một điều kiện mà các bạn cần biết được là tên hàng, Hai là Coffee Điều kiện thứ hai để có bạn phải biết nó là xuất hay nhập, Có hai điều kiện, Tỷ lệ để tính tổng 2 điều kiện các bạn phải dùng hàm CSS, Các bạn làm như sau, Bằng thân xs, Làm sao biết cái Thành Phần đầu tiên là cái thành phần tính tổng, Xăng remix, Ở đây là mình tính tổng thành tiền nhé bạn phải bôi đen cột thành tiền đây có bạn thân F4 để không, Phạm vi của thành tiền, Vậy, Đầu tiên phản Điều kiện thứ nhất, Bạn phải bôi đen Cái tên mặt hàng, Các loại quần áo 42 cuốn, Vậy, Điều kiện là diện chính là taxi ở đây thì các bạn gọi bt21, Tìm chủ tịch được Loại gỗ nào, 21, Mày còn thứ nhất cho biết 21 này khi các bạn dịch công thức sang đây, Thì, Cái này không được đổi được thì bạn phải b21 nên các bạn phải đánh đôla trước cái bên này, Tập 21 thì gọi không cần, Phẩy cái thằng Điều kiện thứ hai thì các bạn xem nó là xuất tinh nghịch, Black Friday, Xuất hay nhập, Bạn F4 để cố định, Vậy, Điều kiện gì, Bạn sẽ lấy trái, Một ký tự, Ở đây đoạn sẽ lấy gì, Điều kiện để đoạn đèn led, Của cải, Xuất nhập ở đâu, Bạn Thủy Ngân khi mà nó dịch công thức, Xuống dưới thì cái này cũng không được dịch cái 20 có phải cố định ở tuổi 20, C20 đoạn cố định, Đôla, Xe buýt số 20, Vậy, Lấy một ký tự không, Enter, Nhận diện, Tích vào đây để xem, Đăng nhập nhé, Xổ số, Ok như Tết thành phần chả thì nó chỉ có thuốc thôi không có nhập vào kiểm tra cho nhé, Một, 23, Đây là thích nhạc ở đây là bằng không, Green Coffee để lại có sản xuất và nhập, Kiểm tra giá cát đen ở đây, Tổng ở đây sẽ là 42 triệu nhé, Bạn kiểm tra lại thành tiền ở đây, Vina24H, Đúng rồi, Mình có cơ hội cho các bạn, Trong các phần đơn giá đấy mình sử dụng hàm Vlookup trong trường hợp này không muốn sử dụng w mà mình muốn sử dụng các cấp có, Nếu làm được thì sẽ làm như thế nào, Bạn có thể, Có công thức ở phía dưới comment để mình cùng làm trường hợp mà không muốn sử dụng viêm khớp mà dùng, Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn Nhớ like comment và đăng ký Kênh Để ủng hộ gái Excel,

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 48 hàm Vlookup Hlookup Left Right IF Sumifs Date. Mong các bạn có thể thư giãn và tìm hiểu kiến thức sau 1 ngày làm việc căng thẳng