Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 49 hàm Vlookup Hlookup Right IF Mid Advance Filter đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm điều kiện IF
3. Hàm Mid
4. Hàm Isnumber
5. Hàm Right
6. Hàm Hlookup
7. Advance Filter
8. Kết hợp các hàm trên
9. Hàm Vlookup trong Excel
10. Hàm Vlookup nâng cao
11. Hàm Vlookup và Hlookup
12. Hàm Vlookup kết hợp hàm IF
13. Hàm Vlookup từ cơ bản đến nâng cao
14. Hàm IF trong Excel
15. Hàm IF kết hợp Vlookup
16. Hàm IF và hàm Vlookup trong Excel
17. Hàm Right trong Excel

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexce #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài số 49 và Lương tháng 1 năm 2008, Ở đây mình có danh sách mã nhân viên họ tên và các thông tin bên dưới là bảng mã, Có nên tên này đào tạo hành chính tivi tại vụ và VT là vật tư, Bảng thứ hai là bảng hệ số phần trăm, Ở đây mình có các trường mã loạn, Đây là số năm công tác theo các cấp từ 1 đến 3 4 8 9 15 và lớn 16, Tương ứng là các hệ số phần trăm ở đây cơ số 1, Dựa vào bảng mã lập công thức điền vào cột phòng ban đây là bảng mã đề, Mình cần điền vào phòng bán ở đây ạ, Vận chuyển bảng mã đây là sắp xếp theo hàng ngang Vì vậy mình phải dùng hlookup, Gửi lại DT đây là 900 mã nhân viên thì có 2 ký tự cuối, Kính nam, Bảng tương ứng với bảng mã đây, Đầu tiên các bạn phải tách được 2 ký tự cuối của mã nhân viên, Nếu bạn đã dùng làm việc, Right, Đây là mình dùng hàm Right, Bảng Right, Chỉ làm ra thì có hai thành phần đầu tiên là cái chuỗi ký tự mình cần tách thì đây mình cần tách mà mã nhân, Phẩy, Thành phần thứ hai của hàm right là số ký tự mình cần tách để mình cách 2 ký tự, Gọi động vật, Như vậy mình là tách được, Ai tự là, DT ở đây, Các bạn trò chuyện và kết thúc, Ok, Để xác định được, 7 + 3, World Cup, Bảng h World Cup, Các loại thủy ngân hàng nhà nước cấp tỉnh gồm 4 thành phần, Đầu tiên là giá trị giờ, Chính hãng, Hay chỉ ở đây lúc đấy mình ra lấy phải đi, Vậy thành phần thứ hai là bảng giá trị giờ, Chỉ là cái mặt mày ở đây, Các bạn F4 để cố định các mã này, Vậy Anh phần thứ ba, Chính là hàng trả về để còn duy nhất, Mình phải lấy hàng thứ hai, Tính tử vi hàng đầu tiên ở đâu, Phẩy hai phẩy, Tìm Cảnh Sát, Không mặc đồng phục, Như vậy là đi tiên chính là đào tạo Hà Tĩnh, Đây là miền Bắc cho 2 hàng để các bạn dễ hiểu mình sẽ làm, Đồng hành Luyện, Bạn bảng h World Cup, Đầu tiên các bạn phải lý, Hai ký tự ở bên mã nhân viên ở đây, 72 quận đóng ngoặc lại để xong hàm lệch, Vậy thành phần thứ hai của hàng hóa lúc cấp giấy chứng nhận bảng giá trị giờ đây, Các bạn ở lớp 4, Vậy thành phần thứ ba chính là cái hàng trả về đây thì mình chính là thứ hai, Thành phần cuối cùng, Tính năng tìm đi tìm chính xác thì các bạn có thể Oppo, Các bạn có không cũng được về đây với nhiều mình có khô đi, Như vậy là bạn này là, Phòng 3 là phòng đào tạo, Xem Câu thứ hai, Lịch công thức điện mã loại là ký tự thứ nhất của mã nhân viên, Mã loại chính hãng ký tự thứ nhất của mã nhân viên ở đây để lấy đồ, Ký tự đầu tiên của mã nhân viên, Địa chính hãng các loại, Là ký tự, Đầu tiên những cái này chỉ lấy 1 ký tự thôi, Ok mình làm nhé bạn loại các bạn bạn nhé, Thành phần thứ nhất của hãng Nestle chính là cái chuỗi ký tự không cần tách, Vậy thành phần thứ hai chủ nhật số ký tự của Viettel thì mình ở đây chỉ cần lấy khi bị đầu tiên, Bạn chỉ đến một ký tự do, Đóng lại, Cây như bọn này mà loại là ai, Còn tính, Các câu thứ ba, Lập công thức biển số năm công tác, Là ký tự thứ 2 và 3 của mã nhân viên, Gọi chú nhé Lấy ký tự thứ hai ở thứ ba, Để lấy được ký tự thứ 2 và thứ 3 của Mobi, Cưới ở đây, Mix đồ, Phật bảng Viettel, Gửi ngân hàng ít đồ thì sẽ có ba thành phần đầu tiên là cái chuỗi mình cần lấy, Tích của 3 nhân viên đây phẩy, Thành phần thứ hai của hàm ý đồ đây chính là cái kí tự bắt đầu thì mình cần lấy từ ký tự thứ hai, 72, Vậy, Thành phần thứ ba chính là số ký tự mình sẽ lấy, Thì ở đây, Đề bài nói là ký tự thứ 2 và thứ 3 tức là có hai ký tự, Để mình sẽ lấy 2 ký tự, Từ ký tự thứ hai, Bản đồ Đắk Lắk, Enter, Gọi tích đúp, Thủy nhé, Khi mà mình lấy 2 ký tự của một y tá, Thì lại nhìn ở đây pin nó là, Số lượng nhưng bản chất thì nó là tết, Bạn có một cái hàm kiểm tra nhé là hàm y number, Vàng y number, Bạn thích ở đây bạn sẽ thấy nó chả bị khô, Như vậy đây không phải là số, Mà nói là thích, Lát nữa liệu và các bạn, Tính ở đây gọi là sai đấy, Thì kế hoạch này để chuyển về số thì có, Hài kịch, Bạn có thể dùng hàng vali ở trước nó, Chiếc bàn bida là, Có theo các bạn tình và lý ở đây thì nó sẽ Thành Trung ở đây luôn từ lúc ngày 20 là số rồi, Cách thứ hai, Nhìn đôi này nhé, Cách thứ hai để các bạn không cần điều hành kali nitrat có thể nhân với 1, Trên Đỉnh Mùa thì nó sẽ mặc định chuyển vé số, + không hề chia 1 đều được, Để có thể không khí hạt nhân với một nhé Thì ở bên này nó là Chu Tước là nó là tốt rồi, Câu số 4, Tính hệ số lương theo mã loại số năm công tác và tra theo bảng hệ số, Đây có bạn thì em đây là hệ số lương ở đây, Thì nó dựa vào mã loại, Và số năm công tác ở đây, Các bạn chửi nha Cái cần mã loại này nó là bố trí theo hàng dọc ở đây thì bạn phải dùng Vlookup, Cái khó của cái câu này thì chính là cái cục trả về, Nếu như mà từ 1 đến 35 địa chỉ cụ thể về cuộc thứ hai từ 4 đến 8 năm mới của trả về là của thứ ba, Tính tỷ lệ của mã loại, Nếu tôi chỉ đến 15 năm thì là cổ thứ, Ừ, Bà lớn hơn 16 thì là thủ tướng năm riêng cái phần cục trả về các bạn thể dục 1 Hà mía được, Được đến đầu tiên mình rất tính về cái cột trả về nhé, Cô travel, Nghị luận mà có giọng hát nhí, Thì để tính cho các cụ trả về các mặt bằng, Xn, Bạn thấy ở đây có bốn điều kiện này một ngày 23 4, Chương trình chỉ cần dùng 3 Hà mít, 3 lít bằng nhau, Số hàm If lồng nhau thì bằng số điều kiện cho đến 1, Túi Nhật Bản ít nếu như một số năm công tác ở đây, Bạn nhỏ 1 = 3, Kỳ lạ của trả lời của thứ Hai nhé, 72,5 x 2, Ở đây, Dân số năm công tác ở đây mà nhỏ mọc bằng, Thế có trả về sẽ là cô thứ ba phẩy, Thứ ba này nếu như một số năm công tác ở đây, Mà nhỏ được bạn, 15, Thiệt vậy cô siberica thứ, Từ, Ngược lại tôi sẽ lớn hơn, 16d, Ở đây phải là nướng bằng, 16 thì cô trả về thế nào của thứ năm, Vận động Hoa Lư, Và Mít thì bệnh viện quận 3 có làm lại đây, Để như vậy bạn này của trở về thế là của thứ năm nay vì bọn này là 20 năm công tác, Lúc xuống, Ok, Lúc đấy liệu như các bạn mà không chuẩn bị ngủ đi, Thì nói thật, Yêu là gì nó sẽ hiểu là dạng tích và nó sẽ không so sánh được đâu, Thế còn em nó vô, Thì nói luôn luôn trả về là, Năm nay, Nó luôn đấy là nó bằng 16, Các bạn ở đây gọi là có bạn mới chuyển về số tự nhiên với một vào đơn vị mình cộng với không đi, Nó cũng sẽ chuyển về số đo các bạn ạ, Ok sau khi mình có một trở về thì có thể dùng hàm Vlookup nhé, Thiết kế mặt bằng Vlookup này, Đầu tiên là giá trị giờ đây chính hãng loại ở đây, Vậy Anh phần thứ hai, Nhạc vàng giá trị do chính là cái bằng hai số đó, Các bạn F4, Để cố định, Vậy, Thành phần thứ ba, Chủ nhật cuộc giá trị trả về thì tính là mình đã làm ở đây rồi, Ở bên này, Vậy thành phần cuối cùng là tìm chính xác có tiền không là không, Như vậy Bọn này, Bạn này là ví dụ nhé bạn này là mã loại a và số năm Công tác là 20 đây, A và số 5 tác là lớp 16, Đây là 20, Đúng là số 20 nhé, Ví dụ bạn này đi, LB và số 5 + 8 = 15, LB và số 5 115 Thế Hệ số là 13, Ok, Bạn gì cũng chết tương tự, Cách ra hai hàng có bạn dễ nhìn thôi, Ok mình làm luôn ở đây nha hệ số lương thì bằng gì bằng Vlookup, Đầu tiên là 3 loại, Vậy, Thành phần thứ hai là đảng đã chỉ rõ các Model bản ở đây các bạn ở đây các bạn có thể mua thêm các cuộc, Không muốn ăn của Tiêu đề cũng đều được, Các bạn F4 đẹp cố định, Vậy thành phần thứ ba chính là cột giá trị trả về ở đây thì mình phải dùng, 3 hành lý tưởng nhau, Bật nhạc Nếu như mà số năm công tác ở đây mất công tác, Bài hát ba, Mở nhỏ = 3, Trở về là ai, Xếp thứ hai là gì, Hát bài Nhỏ hơn, Bạn, Đây là tao đấy, Thiệt Vậy thứ ba, Vậy hả mít cuối cùng nhé, Nếu như bài hát ba và nhỏ nộp bằng, Đây là 15, Phim sex cổ trang Việt Nam số 4, Cuối cùng ngược lại thế là nếu mà lớn hơn 1 = 16 lít, Chị xem lại của thứ năm hoạt động mặc 35, Như vậy Kết Thúc cái, Tính cụ trả về, Vẫn phải, Thành phần cuối cùng của hàm Vlookup ở đây là máy tính chính xác có đặc điểm không ra đóng ngoặc lại, Làm như vậy là hệ số lương vào ngày, Phim đài mẹ kế bên em đánh nhau, Ở đây mình dùng hàm nhé, Nó không hiểu như vậy, Làm hai của này rồi nhớ ra để bạn hiểu lại, Đăng kiểm Việt Nam, Tính lương Lương thế bằng lương cơ bản nhân hệ số lương nhân ngày công, Ở đây bạn sẽ bằng gì, Đây là chính là hệ số lương cơ bản, Nhấn mí, Hệ số lương + ngày công, Lương cơ bản hệ số lương, Công nghệ, Ngân Nguyễn, Lương cơ bản ở đây, Còn kéo rộng ra, Vietlott, Ok, Câu thứ sáu là tính thành tiền, Tướng mới cải lương phụ cấp, Mơ thấy con xóa đi nỗi mình chán cái gần đây, Không có thông tin về lương phụ cấp, Đề bài Đây là hơi thiếu rồi, Thường thường cải lương tướng cướp, Lãi suất phụ thuộc vào số năm thâm niên, Tìm mẫu 15 thông minh khác nhau, Thì làm lương phụ cấp khác nhau, Đây là phụ cấp này, Đây nè là không không đầy đủ, Thịt thừa ở trên bằng lương ở đây, Cảm ứng, Bếp nướng và phụ cấp, Nếu và sự năm công tác còn lớn hơn bằng bao nhiêu đấy thì tự mức phụ cấp khác nhau, Thì cũng bản chất là chỉ là dùng các hàm ít Được Nhau Thôi, Ở đây là nó không rõ nói rõ là cái, Cục cức tỉnh như thế nào, Câu số 7, Trích ra danh sách những người có loại A hay B, Thuốc phòng đào tạo, Để làm cô này các bạn phải dùng Advanced filter, Kiểu đấy các bạn việc làm kết bạn, Tiêu chí ở đây Nhập mã loại này, Bạo loạn và, Phòng đào tạo, Copy ra đây, Kênh sinh viên, Đề bài Yêu cầu lập phòng đào tạo, Copy ra đây là đào tạo, Bạn loại là a và b, Ở dưới đây các bạn cũng thêm với đào tạo nữa, Các bạn tích vào bất kỳ chỗ nào trong cái, Bạn này, Các bạn vào thẻ data, Bạn tích vào S3 ở đây còn chú ý nó lòng, Ở dưới đây Việt Nam, Đầu tiên là cái với ở đây thì nó sẽ mặc định là cứ bảo này, Bảng nhân viên ở đây, Miễn phí của mobi kỳ mà không có các bạn có thể Bôi đen lại về đây cũng được, Sang cái trường thứ hai, Là cái trường tiêu chí ở đâu, Địa chỉ ở đây mình thấy mình chọn tiêu chí nào, Tức là gì lúc về nó sẽ chọn là phòng ban phải là phòng đào tạo, Mã loại là A hoặc B, B và phòng đào tạo a và phòng đào tạo, Ok các bạn Tik Tok, Như vậy là nó sẽ có được cái danh sách là đây, Kích thước gà có hai cách là các bạn, Sau khi có vợ, Phim thư gửi các cây và các bạn ra Đại Đoàn Kết, Hoặc là Cách thứ hai, Để mình ăn đu lại nhé các bạn bỏ filter đi, Các bạn, Ảnh và đẹp Pinterest, Bỏ ra nhé, Các bạn làm lại, Hns ba này, Cái thứ hai là tiêu chí vẫn là cái cột này nhưng các bạn thích vào dưới này, Nó ghi là copy to another location, Bạn có thể tích vào, Đây là copy tool, Áo vest kiểu, Thì nó sẽ copy vào cái, Ola, Copy hai cái đồng chí này, Đặt vòng 3 lần Đào tạo mã số, Ba loại A B, Cách để mình chích, Danh sách, Cuộc sống ở đây, Câu hỏi cho các bạn trước khi kết thúc bài học hay sao, Các bạn lấy 2 ký tự để tính số năm công tác đã có bạn dùng hạt mít đổ, Thì mình hỏi, Ngoài hàng bán đồ Nga, Ngoài Hà mới đồ có cách nào, Khác, Lấy 2 ký tự, Thứ hai, Và thứ ba, Thứ Hai và thứ ba, Của mã nhân viên, Có thể trả lời câu hỏi bằng cách comment ở phía dưới nhé, Không trả lời được thì các bạn hỏi để mình sẽ trả lời cho các bạn, Như vậy mình đã kết thúc bài số 49, Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn Nhớ like và đăng ký Kênh và xe,

Mong qua bài viết Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 49 hàm Vlookup Hlookup Right IF Mid Advance Filter. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình