Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 52 Hàm Vlookup Left Right Min Max AdvanceFilter đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 52 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Min
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Hàm Max
6. Hàm Match
7. Hàm Match
8. Cách sử dụng Advance Filter
9. Kết hợp các hàm trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài số 52 bảng chi tiết Tiền điện ở đây mình có thông tin về điện kế, Chủ hộ loại hộp số cũ số mới đây là các cái thông tin về phải điền, Ở bên dưới mình có bản lĩnh mức, Và có bảng giá điện, Câu số 1 tính định mức thì bằng số mới chỉ số cũ, Nếu đắt số nhỏ hơn hay bằng định mức, Tra trong bảng định mức thì kết quả, Chính là số đó, Ngược lại thì phải lấy số định mức trong bảng, Ok này hơi dài thì mình copy nhé, Làm sao để lên đây để các bạn phần nào, Ngựa đầu tiên mình tính là số mấy chữ số cũ xác định số mới, Trừ đi số cũ, Các bạn bạn nên là số mới gọi cho ví dụ cũ, Cách tính số của, Cả ngày phải trả lời, Thứ hai mình sẽ so sánh với định mức nhé, Tính định mức, Thịt để lấy được định mức vận chuyển nhưng các bạn phải dựa vào cái loại hội ở đây, Thì các ký tự mà ở bên, Phải, Tỷ lệ tương ứng với cái hàng rào ở đây, Và kí tự hay thứ tự ở bên trái, Thiếu tướng với cả cái thằng nhanh ở bên nhà, Thế bạn có thể dùng Vlookup nhé, Kết bạn Bằng Việt, Vlookup, Đầu tiên các bạn w có bạn phải lấy được một ký tự ở bên tay phải là đây, Ký tự cuối để các bạn sử dụng hàm Right, Phân tích về đây, Phẩy, Tức là hàng play phải mổ đi Tức là các bạn sáng tác được ký tự ở đây, Gọi phẩy, Thành phần thứ hai của w99 bảng giá trị giờ ở đây, F4 để cố định, Các thành phần thưởng 3 tỷ lệ dựa vào 2 ký tự, Ở bên tay trái của cái loại hộ ở đây, Sau đó các bạn hãy so sánh từ ngữ với này, Tính cột trả về ở đây, Ví dụ như là cq của trả về của thứ hai, Còn chữ n, Thế cô trả về là cô thứ, 23456 phải là con thứ sáu, Cái đèn tính cho các cụ trả về văn thể dùng hàm match, Gạch men, Nét thì đầu tiên của hãng chính là cái giá trị giờ cho nên mình phải lấy được hay tính từ, Bên trái ở đây thì bạn dùng làm net, Y phẩy 2 đóng ngoặc lại là 6000 mét, Thành phần thứ hai của hành lá, Chính là cái có bạn vô đây, Để tất cả các cục tiêu đề, Bôi đen từ cái cột đầu tiên ở đây nhé, Gái gọi đẹp nhất 4 để cố định, Vậy các bạn ở đây tìm chính xác Bạn phải không có bị nóng hoặc lạnh ngắt như vậy các bạn đã xong hàm match, Chính đã hàng để trả về với số cột ở đây, Hãy phải thành phần cuối cùng của hàm Vlookup Và đây là tìm chính xác của việc không đóng ngoặc bạn, 50 con kiểm tra nhớt xe quê ở đây, Chính là cq và loài hổ là a50, Bạn kéo xuống đây xem nào, Ví dụ ở đây là, Vụ đánh d&n, Đây đây đây, 90, Có thể kiểm tra nhé các bạn mình mới cho bạn Tiền Giang ở đây, Bạn không tự tin nhé các cơ thể bằng mấy, Tiệm net ở đây ví dụ chữ, Coi phim ở đây, DK hàm match, Của cái cột n lấy gọi Thứ nhất nếu trả về thứ sáu nhé, Đầu tiên nó sẽ lấy 2 ký tự xe ra được chữ n, Sau đó, So với cả cái kế khoảng tham chiếu đây, Địa điểm thì anh đứng ở vị trí thứ sáu, Trở về từ VTV6, Cách mạng các bạn kiểm tra nhé Nếu bạn không hiểu cái lồng hàng ở đây với những bước qua đây để tính, Cây số mà trong định mức, Thế bạn thấy ở đây là yêu cầu là gì, Nếu ngày số mới thì cũng mà nhỏ hơn, Thì lấy số mới cho dù cũ, Còn nếu lớn hơn thì phải lấy số định mức, Vậy thôi ở đây là lớn hơn rồi thì có cần phải lấy số định mức đấy là 50, Các bạn kéo xuống nhé, Ví dụ đây là 30 thì nhỏ định mức thì có đấy là 30, Lại còn nếu mà 110v 90 Lớn định mức thì cần phải lấy 90, Để làm được kết nạp này các bạn sử dụng hàm mid, Nhìn của hai cây giá trị là, Cần kéo xuống, Ok, Chữa bệnh để làm cái này các bạn phải dùng rất nhiều hàng đầu tiên Hàm Yên, Sao đấy là Vlookup giữa các bạn phải dùng mấy hàng 12, 3, Tập 4, Ok ngày đêm con đồng hành với nhau bằng miệng, Nhìn đầu tiên là hiện số, Mới chỉ số cũ này, Phẩy, Thành phần thứ hai của hãng minh thì các bạn tuyển dụng, Vlookup lại, Nêu cấp thì đầu tiên phải lấy phải, Mua ký tự thành phần 2,1, Vậy thành phần thứ hai là bảng giá trị giờ đây, Bạn ở lớp 4, Phẩy, Thành phần thứ 3 có thể dùng hàm match, Web của diễn các bạn phải lấy được bên trái hay thứ tự ở đây, Lép, Phẩy hai, Phẩy, Bạn Bôi đen Cái, Hàng tiêu đề ở đây, Mở F4 để cố định phải không, Đóng ngoặc lại xong s Vậy có tiếp tục không đóng hàm Vlookup lại, Hamster, Như vậy là ra 50, Kết quả là Trung với bên này rồi, Ok như vậy đúng rồi nhé, Xem cầu số 2, Tính vượt định mức bằng số mới chỉ số cũ – trong định mức Nếu âm, Thế không, Cái này phải, Giá trị 0 và các biểu thức là, Đội thiếu nếu chưa lưu trữ ghi âm trước là bản chất là số mới kém số cũ mà nhỏ định mức, Thì đó là ra âm thì bạn thấy không, Thì chính là mắt, Quy định mức thịt bò, Không vào điện, Số mới, Xử lý số cũ, Xử lý định mức, Đây là vượt 20 đoạn thế, Đây là số mới và số cũ được 70 định mức tiền 50 là vượt 20, Bạn này cũng vừa 20 Này bạn này không không vượt, Bạn này 25 vòng 25, Ok, Soi cầu thứ ba tính tiền trong định mức, Thi bằng số trong định mức nhân với giá cho trong bảng giá, Bệnh tiền trong lĩnh vực giáo dục, Tiền trong định mức thì bằng gì bằng số trong định mức nhân với giá cho trong bảng giá dưới đây, Đây là số trong định mức nào, Toán nhân với giá, Thế nào là bạn định mức, Bảng giá điện bảng giá đây thì lấy, Bạn cũng có thể dùng Vlookup được nhưng mà nó sẽ ngược lại lúc này cái, Cq là CB thế là nó lại bố trí theo hàng dọc này nó đảo ở đâu, Gọi làm như sau nhé nhân W đầu tiên là các bạn phải lấy đi, Tách được hai thứ tự ở bên trái của cái loại hội là người đầu tiên này còn dùng hàng Nem, Hôm nay hội đây phải hai, Tải Face, Thành phần thứ hai là bảng giá trị giờ tính bảng giá điện ở đây, Các bạn F4 để cố định, Phẩy thành phần thứ ba là cột trả về thì các bạn cũng dùng làm mát, Bản chất nó cũng tương tự như trên nhưng mà nó sẽ thay đổi nó cháu Nhau Đi, Trước thì nó ở là cột thì bây giờ nói chuyện ngân hàng, Trước ở hàng thì nói chuyện với cột thế thôi các bạn chú ý là như vậy, Của cái loại hộp đây phẩy 1, Phẩy, Thành phần thứ hai là chị gọi bố đẻ ở đây, S4d cố định, Phẩy, Các bạn là gì không, Xông hơi mát lạnh có phải, Nếu cấp là phải không Enter, Đánh giá được tiền trong lĩnh vực ở đó, Vì các bạn hỏi body cần để mình kiểm tra nhé ví dụ mình bảo em 3 nhân đi, Thì mình sẽ ra được là kết quả như thế nào, Đầu tiên, Là ví dụ, Cqr thì trong định mức là 30, Xe Kia là 30 đúng rồi, Thứ hai là ND là 45, Vnn, Phải đi Ở đây là bốn năm nay đúng rồi, Lại mình sửa cái công thức Vừa xong nó vẫn đúng, Xem câu số 4, Tính tiền vượt định mức, Bằng số về định mức nhân với giá phạt, Tính giá cao gấp đôi so với giá bình thường, Các bạn chỉ cần lấy, Tương tự, Có mạng giữ nguyên với công thức này, Những cơ bản thay kỹ, Cái trong định mức bằng cái vượt định mức lương thì bạn có thể các nguyên tố khác nhau, Người gõ an toàn các nguyên công thức ở đây, Các bạn, Xem clip bóng đá, Ăn gì ở đây luôn, Các bạn ơi các bạn thay F3 cho bằng gì ạ bằng G3 thôi, Đơn giản, Em chưa, Phạt 600000, Thằng bạn anh không về định mức thì là không lấy bạn này không về định mức thì không phải, Sang câu tiếp theo, Tính giá tiền phải trả vàng trong định mức và ngoài định mức, Lấy tiền phải trả lại thì bằng, Trong định mức này cậu ngoài định mức, Đại học có thể có học xong cũng được, Xăm Thằng này là thằng nào, Hiểu được, 0 số 6 chức danh sách những loại hộ vượt định mức, Thế để làm câu này thì mình phải dùng Advanced filter được, Đầu tiên các bạn phải, Lấy cái cục tiêu đề là người định mức ở đây, Hết xuống đây để các bạn làm tiêu chí nhé, Thì tiêu chí là vượt định mức phải lớn hơn không Để mình tán được mà, Tiêu chí là lớn được không các bạn có lương không ở đây, Để làm event đường lên các bạn phải bôi lên cái vùng dữ liệu mình cần chiết suất là, Các bạn vào thẻ data, PS3 ở đây, Trong cây event vận chuyển đầu tiên là cái nick lên ở đây chính là cái mình đã bôi đen rồi, Nếu không có các bạn có thể gọi điện lại cũng được à, Thành phần thứ hai là tiêu chí bạn thích vào đây, Thích và hai cái ôm là, Ở đây ví dụ mình muốn trích xuất là ai thì các bạn phải thích mà phải mục copy to another location, Về đây sau đó các bạn chở vậy copy tool, Thế bạn tích bảo vệ ô bất kì và các bạn muốn chiết xuất ra việc mình thích câu này đi, Tại sao các bạn Tik Tok, Lấy con thấy không, Thì ra đây là danh sách vượt định mức, Định mức tất cả đều lớn hơn 0, Như vậy là có bao nhiêu hộ 5 hộ, Ở đây là có năng lượng và định mức, Đây là cách mình sử dụng Advanced filter, Đặt câu hỏi cho các bạn nhé, Câu hỏi này, Vậy trong trường hợp này các bạn không dùng hàng mét để có mạng, Tính giờ đây này, Tỉnh Ninh trong định mức mà các bạn không dùng hàng mét, Có thể dùng, Có thể công an câu trả lời khuyên dưới các bạn nhé các bạn nào không thể, Trả lời được có thể, Comment để mình trả lời cho các bạn, Như vậy mình đã kết thúc bài học số 52, Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn Nhớ like đăng ký Kênh và chia sẻ để bộ gái Excel,

Mong qua bài viết Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 52 Hàm Vlookup Left Right Min Max AdvanceFilter. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình