Hello các bạn, chủ đề Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 60 Hàm Vlookup If Sum Left Right Mid Advanced Filter đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay hãy cùng Nói về chủ đề này nhé

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 60 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm IF
3. Hàm Left
4. Hàm Right
5. Hàm Mid
6. Hàm Sum
7. Advanced filter
8. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài số 60 Câu số 1, Điển tiếng Hàn căn cứ vào ký tự thứ 2 và thứ 3, Là bạn tên Hàn, Ở đây chúng ta phải tách được là ký tự thứ 2 và thứ 3 của mã hàng sau đó chúng ta sẽ So sánh ở với bạn tiến hành, Chúng ta lấy được thiên hạ, Đầu tiên để tách được ký tự thứ 2 và thứ 3, Ở cái mã hàng ở đây thì chúng ta phải dùng hàm ý đồ, Các bạn làm như sau bằng mít đồ, Hàm ý đồ thì có 3 thành phần, Thành phần đầu tiên chính là cái tên là chuỗi ký tự chúng ta cùng, Công tác tuyển vào bán hàng ở đây, Phẩy, Thành phần thứ hai là ký tự đầu tiên của, Cái chuỗi ký tự đây cần sách các bạn, Đặt từ với chữ t Thứ hai này, Phẩy, Thành phần thứ ba là số ký tự cần tách thì mình lấy ký tự thứ 2 và thứ 3 tức là hai thứ tự, Hoạt động lại, Asura chữa tivi chính là 2 kí tự, Bắt đầu từ ký tự thứ hai ở đây ạ, Ok, Bạn kích đúp, Để tách được 2 g kim loại m, Sau đó thì chúng ta phải so sánh với bạn tên hàng, Gọi chửi nhà tư bản tiếng Hàn ở đây thì có được bố trí theo, Chiều dọc tức là có thể dùng Vlookup, Về lúc đấy, Làm sao bằng w lại, Thành phần đầu tiên đạt giá trị giờ chính là cái, Hai ký tự mà lúc nãy tách được bằng hạt mít đây ạ, Phẩy, Thành phần thứ hai của hàm Vlookup và bảng giá trị r chính được bảng tên hàng ở đây, Các bạn bấm F4 để cố định, Phẩy, Thành phần thứ ba là cột trả về chỗ nào ở đây mình trả về, Cái tên Hàn thì tính từ cái mã hàng thì cục thứ hai, Phẩy hai phẩy, Tìm chính xác ở Bình Điền khô không, Hoạt động mặc lại, Như vậy Đây là hành tivi, Facebook, Mình đã tắt cho mình hay ở đây mình làm luôn có bạn nhé, Để làm lồng Hà Nguyễn Thị các bạn làm ngược lại, Các bạn sẽ dùng hàng với lúc đầu tiên, Làm Vlookup, Vậy mở hàng, Vậy, Lấy từ ký tự thứ hai phải lấy 2 ký tự, Nhắm mắt lại, Thứ hai làm bảng giá trị giờ tính làm bảng tên hàng ở đây, Các bạn thân lớp 4, Phẩy, Thành phần thứ ba là cột trả về là của thứ hai, Phải không là mình tìm chính xác, Đóng ngoặc như vậy Mình diễn ra tivi ở đây, Ok Em ơi đây là micro, Câu số 2 thành tiền bằng đơn giá nhân số lẻ, Có lẽ nào đây là thành tiền bằng các bạn đến, Đơn giá đây nhân với số lượng ở đây này, Hãy còn tình dục, Câu số 3, Nếu mà hàng có ký tự cuối cùng là C thì được giảm 5% thuế, Thuế Căn cứ vào ký tự đầu tiên của, Mã hàng và bảng phụ, Thuế được tính bằng phần trăm, Số thuế ngân hàng Tiên, Để như vậy đầu tiên mình phải tính được là phần trăm số thuế nữa, Sau đó mình chơi với thành tiền, Sau đó mình sẽ được là nếu mà ký tự c thì mình giảm giá 5%, Đầu tiên các bạn phải tính được phần trăm số thuế, Xóa cái này đi, Đầu tiên các bạn phải tính được 1% thuế, Phần trăm thuế thì chỉ được cái bảng ở đây, Sách được, Một ký tự đây rồi có bạn w cấp thì các bạn sẽ tính được là phần trăm thuế, Để tác dụng với ký tự đầu tiên của mã hàng, Thiết lập chỉ dùng đèn led giống như Hàn mix đồ, Ví dụ các bạn thể dùng hàm left, Bằng lá, Vậy Thành Phần đầu tiên là cái chuỗi ký tự tách phải, Số ký tự mình cần lấy ở đây mình lấy một là ký tự đầu tiên không, Thế gọi không nó sẽ tách được ở đây ra đây từ đầu tiên đấy, Tiếp theo mình sẽ tính được 5% thuế, Phần trăm thuế thì các bạn sẽ bằng Vlookup, Của bé một ký tự Lúc nãy mình trách, Tiếp theo là bảng giá trị giờ ở đây, Các bạn F4 lên cố định, Vậy, Phần trăm thuế chính là của thứ hai tính từ viên mãn, Các bạn phải hai, Phải không, Như vậy bạn là 0,29, Biến đổi về phần trăm các loại tiếng Việt, Ai Đó Sẽ Về hay 9%, Tiếp theo thì mình phải tính được sau khi mình tính được phần trăm thuế thì mình giận, Tính số thuế bằng phần trăm thứ nhất thành tiền thuế, Big Bang, Phần trăm tỷ ở đây đúng nhân với thành tiền ở đây, Xe đạp trực tuyến, Xích đu, Tiếp theo là các bạn sẽ có được giảm thuế không Nếu như mà, Ký tự cuối cùng là C thì mới được giảm sức làm ngược lại thì không được giảm nhẹ, Phim sex em làm vậy là phần trăm giảm thuế là, Thì bạn xem bằng điện bằng, Nếu như mà lấy 1 ký tự, Cuối cùng là các bạn phải lấy hàng ra ở đây Nếu như live, Quốc tế mã hàng ở đây phải một, Mặt bằng gì bằng, Gọi chú nhắn so với các ký tự thì nó phải làm ở của thép c, Đóng ngoặc kép lại phẩy, Thì các bạn giảm 5%, Tức là, Các bạn sẽ còn là 900% đấy, Các bạn trẻ còn 900% thuế, Còn ngược lại thì các bạn phải đóng 100% thuế, Động vật lại sông Hàn tiếp, Karaoke, Bạn này, Ký tự cuối cùng là C vẫn được giảm 5%, Cổ tích, Cuối cùng mình sẽ ra được là, Tiền thuế nhạc nhé, Thuế nhập khẩu, Thiết kế bảng hiệu bằng túi ở đây có ngân mấy ngày, Cách giảm giá đây nếu ai được giảm thì sẽ bớt đi bằng không hẳn là thế, Thế là diễn, Ok như vậy Mình sinh nhật luôn vào đây nhé, Các bạn làm ngược lại, Các loại xe điện, Các bạn ghi bằng, Đầu tiên là mình sẽ lấy thành tiền, Các bạn nhân với gà, Bây giờ nhân với cả phần trăm thuế thì các bạn bằng Vlookup lại, Nêu các biểu hiện các bạn lấy nét của một ký tự ở đây nhé của các Tết, Một ký tự đóng ngoặc lại phẩy, Sang địa bàn phụ ở đây, Anh F4 để cố định phẩy hay phẩy không, Gọi trong hàm Vlookup để nhân với 1% thuế đất, Làm gì, Không có bệnh nhân với cả các bạn xem có được giảm giá không nữa Nếu được cuối ký tự cuối cùng của mã hàng, Bằng C giảm giá nhân Mỹ ít, Nếu Như, Cuộc đời này, Phải một, Mặt bằng điện, Bằng xe, Vậy các bạn sẽ được giảm 5% các đại nhân viên chiếm 5% đâu, Còn ngược lại thì không được giảm giá thì vẫn là 100%, Đóng lại, Enter, Thuế nhập đây bằng ở đây rồi, Nếu các bạn mà không hiểu cái lồng nhiều hàng đấy thì các bạn ở đây mình đã, Cách giải cho bạn từng hàm để các bạn dễ hiểu được đến khi mà, Nhập công thức ở đây thì các bạn phải đồng hành nhé, Để nó không cho mình là phải, Chèn thêm cột đồng hàng ở đây, Ok câu tiếp theo câu số 4 phí vận chuyển, Bảng phần trăm phí vận chuyển trong bảng phụ nhân với thành tiền, Phần trăm phí vận chuyển ở đây, Nhân vật thành tiền ở đâu, Câu này cũng giống như lúc nãy mình cũng về lúc ấy để mình tính được cái phí vận chuyển cho mình nhân với bạn thành thị, Chọn vàng, Nghe Thanh Tuyền với nhân chiếc điện nhân với phí vận chuyển ngược lại bằng Vlookup, Các bạn lấy nét, Của cái này, 71 kí tự, Phải, Sang đây có mặt Bôi đen trên bảng phụ này có F4 để cố định, Kết quả trả về của phí vận chuyển là của thứ ba tính từ phiên mã đấy nhá, 3,0, Enter, Chi phí vận chuyển là 4800, Câu tiếp theo đơn giá vốn thì bằng thành tiền + thuế + phí vận chuyển, Chia số lượng, Đây lần tới bằng tiền thuế của phí vận chuyển cho các cơ thể dùng làm sao cũng được, Xong của ba cái đồng chí này, Chia cho số lượng, Đi xe ra được đơn giá vốn ngày mùng 5 26.2, Các nốt nhạc, Câu tiếp theo đơn giá bán bằng 120% đơn giá vốn, Chuyện cột đơn giá phải định dạng theo kiểu tiền tệ, Đơn vị là đô 12 ký tự đồng sau thập phân, 100, 20% Nhân dân Gia Lai 20% nhân với, 120, Hình xăm, Enter, Cờ tướng úp, Ở đây để yêu cầu là chuyển về định dạng Đôla và có hai ký tự sau dấu thập phân là các bạn có thể nhé, Tải nhạc vào file Excel, Các bạn và currency đây là đô la và mặc định ở đây là có hai nữa các bạn có thể tăng giảm, Số sau dấu thập phân đều yêu cầu là 2 Gọi D là, Triệu Đôla thời đại, Ok, Câu tiếp theo, Dựa vào danh sách những mặt hàng là tivi và các xe, Có đơn giá lớn hơn hoặc bằng 200, Thế là mình sẽ đưa ra danh sách, Để làm câu này có bạn phải dùng atropin Chelsea, Bây giờ để tách được mặt hàng là tivi và các xét thì bạn làm như sau nhé, Các bạn, Copy cái, Tên Hàn, Là cái tiêu đề là phải giống như cái bảng mã đây không ạ, KN Channel, Copy ra đây được dùng Advanced filter nhé, Tivi của các set copy vào đời, Chị ở đây nó là đang làm công thức có thể copy được, Tivi và cách xét nhất, Giá điện thoại copy, Best of led, Tivi của các sex, Cái điều kiện nộp thứ hai là có đơn giá lớn hơn hoặc bằng 200, Tương tự các bạn copy cột đơn giản ở đây, Sao vậy, Lớn hoặc bằng 200 thì tiêu chí có bạn ghi là lớn hơn hoặc bằng 200, Ở dưới các chất có phải lớn và bằng 200, Gọi Thúy Nga s Exciter, Thì nếu nó nằm ở Trung Quốc, Ví dụ ở đây tivi và các xe đi, Thì nó sẽ học một trong hai cứ thấy đó là, Còn đây điều kiện lớn bằng 200 của cả tivi và cách xét giải thưởng, Bằng 200, Còn đơn giá thì nó mới lọc nhé, Thời tiết, Cao đẳng tích vào một ô bất kỳ trong cái bảng ở đây được cấp, Vào thẻ data, Advanced filter, Cần chú ý nhất đầu tiên nó sẽ lựa chọn kể nên ở đây Các bạn thấy nó nhấp nháy, Bạn có thể sửa cũng được nhưng ở đây mình có thể sửa màu đen thơm cả cột số thứ tự, Gái, Các loại thành phần thứ hai là cái tiêu chí nhà thờ tích về đây Bôi đen cho mình thế này, Tiêu chí của mình lại, Thành phần thứ ba Bây giờ mình chúng mình phải lọc ra đời danh sách này diện tích và copy to another location, Sơ đồ các đoạn trích và tiêu có bluetooth, Tự làm mình sướng, Đánh vào cái vị trí mình cần phết sau khi lọc Ví dụ mình tích vào ô này nữa mình, Chiết xuất về danh sách, Từ cái bản này mình cho vào vị trí này, Phân tích ok, Để gọi thấy không, Đây là mặt hàng tivi của các set này, Và số lượng là gì, Cái đơn giản ở đây đều lớn và bằng 200, Các bạn chú ý nhé Em đang rất là hữu dụng trong việc các bạn cần chiết xuất một cái danh sách, Như vậy mình đã kết thúc bài học hôm nay Cảm ơn các bạn đã theo dõi, Còn nhớ like đăng ký Kênh Để ủng hộ gái Excel,

Chủ đề Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 60 Hàm Vlookup If Sum Left Right Mid Advanced Filter đã được làm rõ qua video trên, mong các bạn sẽ tìm được lựa chọn ưng ý nhất