Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 78 Hàm IF Sum Format Cell đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 78 gồm:
1. Hàm IF
2. Hàm Sum
3. Định dạng cell – Format Cells
4. Kết hợp các nội dung trên

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài 78, Bảng tính tiền, Ở đây ta có các thông tin về khách hàng khu vực số cũ số mới, Đây là các thông tin mình cần phải điền, Yêu cầu này câu số 1, Xác định giá trị cho cột định mức, Biết rằng định mức cho khu vực 1 là 50, Khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150, Giờ đây Các bạn chửi nhau ở đây mình có ba điều kiện ba khu vực, Thế bạn có thể dùng hàm if, Hai hàm ít gặp nhau thôi bạn bằng này ít này, Nếu như mà khu vực đại diện mặt bằng 1, Thế bạn phải, Giá trị trả về sẽ là 50, Ngược lại tức là không phải một định thì mình thêm làm ít nữa ít, Nếu như mà khu vực ở đây bằng 2, Thế còn trả về là diện 100 Ngược lại nếu không bằng 2, Cũng là không bằng một luôn nhé bạn sẽ là, 150, Lại còn đóng hai ngoặc đơn ạ, Như vậy đây không theo khu vực một giây là 50 các bạn kéo xuống, Khu vực 2 là 100 khu vực 3 là 150, Đây là cách mà mình dùng hay là mất lòng, Các bạn chửi nhóm mình có thể dùng cách thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, Các loại chuyến này cái khu vực, Thì nó sẽ tranh nhau là 50, Nào khu vực 1502 là 100 + 3 là 150, Hiện có thể lấy làm bằng, Quản lý các khu vực đây cơ bản nhân với 50, Này nó đơn giản hơn đỡ phải dùng hai cái hàm If lồng nhau kia, Đây là Cách thứ hai, Sang cơ số 2, Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng tiêu thụ C bằng số mới trừ số cũ, Trái cây đơn giản ở cây cột mà tính tiêu thụ được đo bằng, Bạn lấy số mới này gọi – số cũ, Enter ngày ví dụ bạn khách hàng đầu tiên ở 32 số các bạn kéo xuống, Câu số 3, Tính tiền điện biết rằng, Tiền điện cho bằng tiêu thụ nhân đơn giá trong đó, Nếu calo tiêu thụ mà nhỏ hơn cái định mức, Của khu vực, Thì tính giá là 450 đồng, Ngược lại cứ mỗi KW vừa định mức thì tính giá là 800₫, Trên 1 kW, Thì cô lại cái, Các bản nhạc các bạn phải dùng cách làm điều kiện rồi, Nếu như điện nếu như các tiêu thụ này, Mà diện nhỏ định mức, Đúng không, Thì mình sẽ lấy cái phần gì, Địa chỉ cần, Tiêu thụ nhân với cả 450 đồng không, Phẩy, Ngược lại tức là cái tiêu thụ mà lớn hơn định mức, Thế có bạn phải lấy cái phần đầu tiên là lấy phần định mức, Thế là lấy cái, F4 ở cái cổ định mức này cho bệnh nhân với cả 450, Các bạn cộng với gà, Cộng với cả cây tiền mà, Lớn hơn cái số định mức này, Thế là các bạn đấy, Số tiêu thụ – cái số định mức ở đó, Các bạn nhân với cả điện 800₫, Tức là mỗi 1 kW và vượt định mức định thì toàn thể nhân với, 800₫, Đóng cửa lại, Enter, Không có thích đâu nha, Ở đây cái tổng cộng xóa đi, Để mình sửa kiểm tra nhé ví dụ các bạn này tiêu thụ là 32 mà nhỏ nhất là 50, Thì mình chỉ cần lấy để các bạn lấy là 32, Nhân với cả gì 450, Nó sẽ ra là 14400₫ đúng không, Ví dụ về bạn, Nay đi lớn hơn với số định mức ở đây nhé, Đây là 194 thì đầu tiên mình phải lấy gì cả các mặt bằng cây số định mức ở trước, Cá nhân Với cả 450 đồng cộng với cả cái số mà vừa định, Tỷ bao nhiêu số và Định, Có bạn lấy 194 – 150, Sẽ còn là bao nhiêu 44 là lấy 44 số và định mức này có hạt nhân với đơn giá, 800₫, Đợi nó sẽ ra là 112700₫ đúng không, Để như vậy là mình đã, Làm đúng cái phần tính tiền điện ở đây nhé, Sang câu tiếp theo, Tính thuê bao thì bằng 5% của tiền điện những câu nói dễ được, Thuận bằng 5%, Toán nhân với cả cái tiền điện ở đây, Enter thuê bao của này là 720, Còn kéo xuống nhé, Sang câu số 5, Tính phải trả bằng tiền điện cũng thuê bao, Thế bạn bằng này tiền điện này, Cậu, Gửi tiền thuê bao, Thuê bao này Thực ra nó là cái tiền thuê bao lại chứ không phải là số thuê bao luôn nhé, Cái tiền thuê bao hàng tháng nó sẽ là chiếm 5%, Mình sinh ra được ai phải trả đây, Câu 6 tính tổng cộng cho các cột tiêu thụ tiền điện thuê bao và phải trả, Thế cờ đơn giản, Các bạn chạy bằng xăng, Xăm của giá trị của các phần tiêu thụ ở đây, Từ G4 r9 các bạn enter, Ăn kẹo xanh, Nói còn thấy em ở đây nó giống với cả cái kết quả Tham khảo rồi ạ, Ok như vậy Mình vẫn làm đúng nhé, Văn Sáng nay đi, Câu số 7 định dạng và kẻ khung cho bảng, Tương tự các bạn Bôi đen, Cả cái bằng tiếng Anh, Các bạn, Ấn vô đây không có bạn bè nhạc số đây, Mình có thể co lại, Ở đây nó Vương ở thị trấn Tĩnh túc, Thì nó sẽ hiện ra, Để nhìn đầy đủ được các thông tin của các cô gái, Cái khách hàng này còn có thể, Vội vàng ngày cho nó đẹp, Ok như vậy là mình đã xong bài số 78, Các bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ, Nếu không có gái sao Xin chào và hẹn gặp,

Mong qua bài viết Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 78 Hàm IF Sum Format Cell. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình