Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiêu các bạn chủ đề Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 91 Hàm Vlookup If Left Right. Mong các bạn sẽ cảm thấy hài lòng về video và bài viết.

Download tài liệu: http://bit.ly/101BaiTapExcel
Đăng ký Để nhận video mới: http://bit.ly/DangKyKenhGaExcel
Facebook hỗ trợ:: https://www.facebook.com/excelchicken

Bài giảng Excel từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn thành thạo Excel sau bài học. Nội dung bài giảng số 91 gồm:
1. Hàm Vlookup
2. Hàm Left
3. Hàm Right
4. Hàm If
5. Kết hợp các hàm trên với nhau

Chúc các bạn học tốt Excel!!!
#Gaexcel #ExcelChicken #CungHocExcel #ExcelCoBan #ExcelNangCao


Bài 91 Công ty xuất nhập khẩu, Tình hình sản xuất hàng nông sản quý 1 năm 2002 ở đây ta có thông tin mã hàng, Tên hàng số lượng thành tiền, Tiền giảm và phải trả, Đây là tổng cộng, Đây là kết quả tham khảo, Dưới đây là bảng tra gồm có thông tin mã hàng, Tên hàng, Loại, Thế có loại 1 loại 2 loại 3, Yêu cầu, Câu số 1, Dựa vào 3 ký tự bên trái của mã hàng và tra trong bảng tra, Hãy điền tên của các mặt hàng, Thì đây ta dựa vào 3 ký tự của mã hàng, Hệ thống dựa vào kết bạn trai ở đây, Để ta tra được tiến hành, Thì đầu tiên các bạn phải tách được 3 ký tự của mã hàng thì mình sẽ dùng hàm rand, Các bạn bằng len, Thành phần đầu tiên của hàm f là cây ký tự mình cần lấy nước là cái ôm mã hàng ở đây, Face, Thành phần thứ hai của Hamlet là số ký tự mình cần lấy ở đây mình cần lấy 3 ký tự thì có 7,3, Hãy gọi đóng ngoặc lại enter, Để như vậy là kết hợp này các bạn có tách được 3 ký tự đầu tiên của mã Khả, Các bạn kéo xuống, Tiếp theo để tên hàng thì có bạn trai trong cái bảng mã hàng, Soạn Thúy Nga cái mã hàng được bố trí theo chiều dọc, Cái này yêu cầu các bạn phải dùng Vlookup, W, Soạn bằng w này, Thành phần đầu tiên của Vlookup là giá trị giờ tìm chính là cái 3 ký tự đầu của mã hàng máy lúc, Dùng hàm left, Phẩy thành phần thứ hai là bảng tra ở đây này bạn mô đen cả với bạn này, Các bạn F4 để cố định, Thành phần thứ ba là cái cổ trả về, Giờ đây mình cần lấy tên hàng các bạn chủ nhật tiến hành để làm ở cột thứ hai tính từ cái mã hàng này, 2,2, Ở đây mình tìm chính xác thì là phải không, Các bạn enter nhé, Đấy, Ví dụ ở đây là gtd thế gian là gạo trắng dài thích đốt, Ở đây mình tất cả hai hàng là các bạn dễ hiểu thôi Bây giờ mình làm luôn nhé thì các bạn phải lòng hai hàng vào, Thi đầu tiên bằng Vlookup này, Lễ thành phần đầu tiên chính là 3 ký tự cuối của mã hàng này thì bạn sẽ dùng hàm left này, Chỉ là cứu mã hàng ở đây còn phẩy 3 đóng ngoặc lại để 6000f, Phẩy thành phần thứ hai của hàm Vlookup là bảng giá trị giờ đây, Các bạn F4 để cố định, Face, Thành phần thứ ba là cột trả về mình cần lấy của số 2, Cuối cùng của w là mình tìm chính xác để có bạn gõ không, Thế còn đóng mọc lại, Thì sẽ ra đây là gạo trắng dài để gọi tính đúng nhất, Ok, Câu số 2, Hãy tính thành tiền biết rằng thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá trong đó đơn giá của mô, Mặt hàng thì tra trong bảng tra dựa vào mã hàng lấy bận chút nhé Số lượng thì có, Rồi thì mình không nói làm gì với mình quan trọng nhất là mình tìm đơn giá, Đơn giá thì ở đây loại có một cái phức tạp thì nói lại chia ra từng đoạn, Quán Thủy nhé bạn phải biết được là loại 1 loại 2 loại 3, Đấy, Ở đây thì mình làm giống cái phần tên hàng Tức là mình sẽ tách được 3 ký tự Sau đó mình Vlookup, Loại khác mũi là cái phần cột trả về được, Thế bạn chú ý nhé Ở đây mình có một số biết quy tắc mình làm với cách này sẽ rất hay cho các bạn này, Nếu như mà loại 1 đi, Thế có trả về là cột số 3 các bạn thế 0123, Loại 2 thì là của số 4, Và lệnh ba thì sẽ là của số 5, Như vậy mình rút ra được quy luật là, Cái cột trả về, Thì bằng cái loại, Cộng với cả hai cộng hiểu, Cái này ví dụ lại 1 đây là câu trả lời của số 3 thì mình lấy ở đây là 1 + 2 là, Ra là ba, Cái loại 2 thì các bạn lấy hai cộng với cả hai thì ra là 4, Phải nói đại loại 3 thì có bạn lấy 3 + 2 thì là 5, Để mình sử rút ra được quy luật là cái, Cô trả về thì bằng cái lo, Và hoạt động mới là hay, Cách này rất là nhanh và cách thứ hai là các bạn dùng mét nhé, Để mình làm với cách 1 nhé, Em Xóa, Thì em lép này có anh vẫn dùng để các bạn tách được cái 3 ký tự của mã hàng đúng không, Sau này các bạn sẽ Vlookup này có bạn cái cột trả về đây là cuộc sống hay đúng không, Thế thì mình thay của số 2 bằng cái, Các bạn lấy đầu tiên các bạn phải lấy 1 ký tự của các mã hàng này không có cộng với cả hai sẽ gọi hiểu, Đây thì cái thay cái cột trả về ở đây nhé, Mình làm luôn đó có bạn thì xóa đi, Hãy gọi bằng Vlookup này, Có lấy cái ô này tức là sau khi mình trách được 3 ký tự này thành phần thứ hai của w là, Các bạn F4 lịch cuốn, Thành phần thứ ba là cột trả về thì các bạn lấy like này, Tất cả các bạn tách một ký tự của cái mã hàng này, 71, Ký tự cuối cùng của mã hàng này là chính là cái loại này, Thanh toán + 12, Hãy phẩy, Cuối cùng mình tìm chính xác là không, Gọi đóng lại, Thế gọi thế ví dụ là, Gtd, Cái, Nó là gtd loại 1 thì giá là 20 bạn Xem Chuyển động rtd loại 1 đây giá là 20, Đúng rồi, Bởi vì mình thích tốt nhất, Lấy ví dụ gth loại 2 xem có bằng 45 nhất, Tgth loại 2 ở đây, Gthv loại 2D thì chính là 45 như vậy Mình làm đúng rồi, Thế mình làm luôn cho các bạn nhé, Thành tiền bằng số lượng này không có hạt nhân với cả đơn giá thì bạn sẽ bằng w là, Hai thành phần đầu tiên là có ảnh vẫn là lấy nét, Của mã hàng ở đây có lấy 3 ký tự, Coi động vật lại để xông em Let’s cafe, Thành phần thứ hai là bảng tra ở đây có bạn qua đêm với bạn trai lại có nick bố lên cố định, Face Thành phần thứ ba là cột trả về thì bạn lấy Right, Lấy phải một ký tự của mã hàng này chính là cái loại 5,1 đóng ngoặc lại để giao hàng cho anh, Không Có Hận tập 12, Trái phải, Thành phần cuối cùng của hàm Vlookup là không được vì chính xác lại hãy chọn enter, Đây là 100 x 20 thì nó ra là 2.000 đúng rồi, Cổ tích Đúc nhé, Ở đây mình có một cách khác là các bạn dùng làm mát nhé Thì bài tập về nhà cho các bạn là các bạn tính cái phần, Mà đơn giá là bằng số lượng nhân với cả thành đơn giá trị gia tăng tiền thì các bạn làm cái câu này cho mình bằng, Mắc nhất là cái cột trả về không phải là Loan, Phải 1 + 2 nữa mà có bạn trai và lấy cuộn dùng hàm match, Các bạn có thể dùng làm ít, Cái này là có ba cái loại hàng thì có thể hai hàng ít lòng nhau thôi, Vậy thì bài tập về nhà là các bạn dùng hàm match và ít để làm với câu thành tiền lại cho mình nhé, Cơ số 3 tính tiền dạng cho mỗi loại hàng biết rằng tiền giảm bằng, Thành tiền nhân mấy phần trăm giảm, Trong đó phần trăm dạng chỉ dựa vào mỗi mặt hàng, Dựa vào ký tự đầu tiên bên phải Nếu, Bằng 1 thì được giảm 3%, Bằng 2 thì được giảm 5% và bằng 3 thì được giảm 7%, Lễ thì bây giờ, Mình phải lấy được cái tên Giả đúng, Đầu tiên mình phải xác định được 1% giảm không ạ, Phần trăm giảm Bằng tỉnh Cao Bằng, Nếu như Bà Rịa ray, Bạn lấy phải ở đây, Phẩy một ký tự, Mở bằng điện, Bằng 1, Các bạn chửi nha Vì mình lấy phải một ký tự thì nó sẽ hiểu nó là tách điện, Các bạn phải là ở đây 51 có phải là đóng mở ngoặc, Tức là nó không phải là số đâu, Thế có bạn sẽ trả về là gì 3% đúng không ạ, Phẩy, Ít, Nếu như dì ạ, Của mã hàng ở đây, Phẩy, Mặt bằng diện = 2, Thế còn trả về 5%, Thì ngược lại Cuối cùng thì sẽ là 7%, Để như vậy mình sẽ dùng hai hàm If lồng nhau để xác định được cái phần trăm giảm ở đây, Đây là 3% và 70% này để nó thành phần trăm, Để giữ lại 25% và loại 3 là 7% các bạn phải là đóng mở ngoặc kép trong cái số 1, Để tại vì là cái hầm do ai đấy, Lấy một ký tự thì nó sẽ trả về lại mất tích, Nhiệt kế bản Thủy công là như vậy, Vì sao đấy mà tính cái thành tiền thì cậu chỉ cần lấy là, Sao để mà tính tiền giảm thì các bạn chỉ cần đổi thành tiền nhân với 3% giảm giá này thôi nhé, Ok Để mình làm luôn nha, Ở đây có bằng, Các bạn tiền rảnh thì bằng thành tiền, Nhận biết phần trăm giảm giá thì bằng gì Các bạn sẽ dùng hai hàm If lồng nhau là x, Nếu như mở ra anh ở đây, 71 mã bằng điện vòng 1, Thì phải gọi trả về là 3%, Vậy ít, Nếu như mà dai, Ở đây phải 1 mang điện bằng 2, Thế còn phải 5%, Phẩy ngược lại thì sẽ là 7%, Để cận chính ở đây là mình là thành tiền là 2.000 và nhân viên 3% thì đúng là 60 rồi, Kingroot, Câu số 4 phải trả thì bằng thành tiền chưa đi tiền giả, Thì cô lại dễ bạn có bạn chỉ còn chừng đó bằng ở đây, Thành tiền có bạn – tiền giả rồi, Enter, Diện tích nước Nga, Câu cuối cùng câu số 5, Tính tổng cộng cho các cột số lượng thành tiền tiền giảm và phải trả, Thế mình là tổng cộng lại các bạn bằng xăm nhé, Hình xăm của từ ngôn dưới này đến ô trên cùng là, Anh còn kéo sang công thức Misa, So sánh với cả kết quả tham khảo là giống nhau rồi nhé, Như vậy là mình làm đúng rồi, Ok như vậy là mình đã kết thúc bài Số 91 Ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn Nhớ like đăng ký, Và chia sẻ để gái seo, Xin chào và hẹn gặp lại,

Mong qua bài viết Học Excel từ cơ bản đến nâng cao – Bài 91 Hàm Vlookup If Left Right. Các bạn sẽ tìm được thông tin bổ ích và cần thiết nhất cho mình