Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2016, 2013, 2010 đang là chủ đề được rất nhiều mọi người tìm kiếm. sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết nhất về vấn đề bạn tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel
▷ Xem ngay “Thành thạo Excel trong 7 ngày”: http://bit.ly/2DcTCxO
▷ Xem ngay “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”: http://bit.ly/2mEzvSb

▷ Theo dõi Facebook cá nhân: https://fb.me/kuldokk
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online
▷ Blog cá nhân: https://blog.hocexcel.online
▷ Facebook Page: http://bit.ly/heoFBP
▷ Facebook Group: http://bit.ly/heoFBG


Chào mừng các bạn đến với hậu xe online trong ngày nay mày sẽ dẫn các bạn cách sử dụng hàm tra cứu và tìm kiếm thông dụng nhất trong, Đạo hàm Vlookup Chỉ cách sử dụng hàm với bác như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong ví dụ này, Em có một bảng Gồm có 3 cột gồm mã nhân viên họ tên và ngày sinh thì chúng tắm để sửa, Tra cứu Tìm kiếm theo mã nhân viên, Tôi làm điểm dùm tao dùng mã nhân viên 01 Ở đây chẳng hạn thì chúng nó sẽ tra cứu được phần họ tên là ngày sinh của nhân viên, Ở trong cái bảng, Từ A1 cho đến C năm nay, Tìm ngân hàng sau, Quan họ tên nó sử dụng hàng fake, Về nước mắt Vợ chỉ cần có vl lái xe đã tự gọi chúng ta hả với bác rồi, Sao bấm Tab, Địa lý toàn bộ cửa hàng, Giá trị đầu tiên hoàng virus đó là giá trị tìm kiếm, Lúc Apple chúng ta sẽ là giá trị tìm kiếm là mã nhân viên bởi vì chúng ta tìm theo Mã, Nói chúng nó sẽ chọn và cái vùng có chứa nội dung của mã nhân viên, Cố định đi vòng lại bằng cách bấm phím F4, Tiếp đó anh ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các thành phần trong hang, Sao mà đối tượng tiếp theo đó là tables Thính mà cái vùng bản Tìm kiếm các bạn lưu ý là cái vùng, Nên anh phải có một điều kiện đó là cái giá trị Tìm kiếm của chúng ta, Các phần lúc Apple này phải nằm ở cột đầu tiên ở trong bảng Tìm kiếm đó đó, Chúng ta sẽ chọn theo Bộ y ở đây chính là, Bảng từ A1 cho đến C5, Trong đó có A chính là, Cột chứa cái lúc khác với lô chúng ta là loại nhân viên, Cố định vùng Bảo, Cách bấm phím F4, Tác dụng của lá phần, Cố định này phải cố định cả hai điểm đầu và điểm cuối của bảng, Tiết lộ sang thành phần thứ ba đó là, English 5, Tức là số cột chứa kết quả tìm kiếm, Tìm kiếm kết quả là họ tên theo cái mã nhân viên ơi ra đó, Họ tên chính là cái vị trí mà côn, Lý lịch năm của chúng ta cần tìm hiểu ở đây, Chúng ta có cột họ tên là cột b, Cách cột một cột do đó chúng ta sẽ sử dụng callback năm tức là, Cột thứ hai ở trong bảng, Làm búp bê, Tiếp theo là cải lương lúc pháp này, Chúng ta sẽ đạt giá trị tìm kiếm chính xác đó là dối không, Ok, Như vậy chúng ta đã viết xong hàm W, Bấm enter, Chữa bệnh đã có giá trị tìm kiếm là Lâm cho bạn nhân viên 01, Với ngày sinh chúng ta cũng làm tương tự như, Cũng sử dụng hàm value, Nó về luôn nó sẽ làm bạn nhân viên, Kích, Tiếp theo theo bộ đây, Vẫn là bảng nó ngon bấm cố định, Cô ấy năm chúng ta sẽ thay đổi một chút đó là chúng nó tìm giá trị ngày sinh cột ngày sinh là cột thứ 3, Trong bảng này, Tính được một nhân viên chở đi, Do trong đó sử dụng số là số 3, Giá trị được không, Ngày sinh ở đây chúng ta đã có một định của Excel đó dạng số, Rồi chúng ta sẽ phải format nó lại, Bằng cách chọn, Custom các bạn trọ, Cho một quyết tâm theo dõi dạng hiển thị ngày tháng mà dạng đây mà ăn nghe chưa, Hoặc là các bạn có thể vào mục đích ở đây bạn chọn kế loại hình hiển thị để tương tự, Lê Minh chọn loại xem có sấm nó dễ, Ok, Và Như vậy chúng ta đã có thể là tra cứu Tìm kiếm được, Thông tin liên quan đến mã nhân viên 01 này, Là họ tên là ngày sinh, Ở đây có gì thay đổi một cái mạng khác nhưng mà không làm được, Thì kết quả sẽ tự động tìm kiếm ra, Là, Tên của nhân viên đó là ngày sinh của nhân viên đó, Cảm ứng loại gì cho rõ vào,

Thanks for Reading. Mong các bạn qua bài viết Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2016, 2013, 2010 Trên đây, các bạn sẽ có được những thông tin kiến thức về vấn đề Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2016, 2013, 2010.