Học Excel – Bài 6: Hàm if, and, or ứng dụng để xếp loại học sinh trong excel

Hello các bạn, chủ đề Học Excel – Bài 6: Hàm if, and, or ứng dụng để xếp loại học sinh trong excel đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay hãy cùng Nói về chủ đề này nhé Học excel, học hàm logic: hàm If, hàm or, hàm and và […]

Continue Reading...

Bài tập excel 2: Tính điểm trung bình, xếp loại học sinh trong excel. Quản lý điểm

Chủ đề Bài tập excel 2: Tính điểm trung bình, xếp loại học sinh trong excel. Quản lý điểm đang là chủ đề được rất nhiều bạn trẻ hay cả những người trung tuổi quan tâm. Hôm nay hãy cùng Nói về chủ đề này nhé Bài tập excel 2: Tính điểm trung bình, xếp […]

Continue Reading...